Zastávky

Bezbariérová přístupnost jednotlivých zastávek v Plzeňském kraji se různí. Při výstavbě nových zastávek je dbáno na to, aby byly bezbariérově přístupné. Zastávky jsou zpravidla v majetku jednotlivých měst a obcí. V případě drážní infrastruktury v majetku Správy Železnic.

                      


Železniční zastávky

Bezbariérovost jednotlivých stanic je různá. V níže uvedených bodech nalezente seznamy stanic rozdělených dle jednotlivých parametrů.

odbavení

A - stanice zajišťující odbavení v mezinárodní a vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (seznam),
B - stanice zajišťující odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě včetně místenek (seznam),
C - stanice zajišťující odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě v omezeném rozsahu (smluvní prodejci) (seznam),
D - stanice nezajišťuje odbavení, odbavení cestujících se provádí ve vlaku (seznam). 

budova:

0 - přístup do budovy (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) není bezbariérový (seznam),
1 - přístup do budovy je bezbariérový včetně bezbariérově přístupné označené pokladní přepážky (seznam),
3 - přístup do budovy (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) je bezbariérový (seznam),

nástupiště:

0 - bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959) (seznam),
1 - bezbariérový přístup na všechna nástupiště (seznam),
2 - bezbariérový přístup na všechna nástupiště za pomoci zaměstnance,
3 - bezbariérový přístup na alespoň jedno nástupiště (dle ČSN 73 4959) (seznam),
4 - bezbariérový přístup na alespoň jedno nástupiště za pomoci zaměstnance,

WC:

0 - ve stanici je bariérové WC (seznam),
1 - ve stanici je bezbariérové WC (seznam),
2 - ve stanici je částečně bariérové WC,

MB (mobilní zvedací plošina k nakládání a vykládání cestujících na vozíku do a z vozu):

A - stanice je vybavena mobilní plošinou (seznam)

Autobusové zastávky

Bezbariérově přístupné zastávky MHD Plzeň jsou v seznamech označeny symbolem .

18. 11. 2021

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl