Úvod Veřejná doprava Změny jízdních řádů

Změny jízdních řádů

Změny jízdních řádů BUS od 28. 8. 2022

Od 28. 8. 2022 dochází k následujícím změnám v linkové dopravě. Nejvýraznější změnou je posílení víkendového spojení na lince 722 Tachov – Bor – Stříbro – Plzeň z důvodu přeplňování spojů. Interva...

Návrh železničního jízdního řádu 2022/23

Od 11. 12. 2022 začne platit nový jízdní řád železniční dopravy. V návrhu jízdního řádu je možné nalézt jeho pravděpodobnou podobu. Návrh je k nalezení na stránkách Správy železnic  https://www.sp...

Změny jízdních řádů BUS od 12. 6. 2022

Od 12. 6. 2022 dochází k následujícím změnám v jízdních řádech: Linka Spoje Změny Pozn. 400633 Domažlice,,vlakové nádraží: přesun z nástupiště 3 na nástupiště ...

Změny jízdních řádů BUS od 15. 4. 2022

Od 15. 4. 2022 dochází ke změnám vybraných jízdních řádů. z důvodu změny zastavování osobních vlaků na trati č. 191 Plzeň – Strakonice (- České Budějovice) dojde ke změnám na lince 440 a k zave...

Změny jízdních řádů BUS od 12. 12. 2021

Od 12. 12. 2021 dochází k úpravám na vybraných linkách autobusové dopravy. Ke zrušení spojů došlo zejména z důvodu jejich trvalé nulové obsazenosti či velmi nepravidelné (např. 1x týdně). Některé ...

Změny jízdních řádů BUS od 29. 8. 2021

Od 29. 8. 2021 dochází ke změnám jízdních řádů - viz tabulka. Od téhož data je u linky 361 změněna výchozí zastávka v Plzni na Terminál Hlavní nádraží ( https://www.idpk.cz/cz/zmena-vychozi-zas...

Úpravy jízdních řádů BUS od 13. 6. 2021

Od 13. 6. 2021 dochází k drobným úpravám jízdních řádů. Zároveň dochází na základě dohod se Středočeským krajem ohledně jednotného číselného systému k přečíslování následujících linek:  423 ...

Změny jízdních řádů BUS od 7. 3. 2021

Od 7. 3. 2021 dochází k drobným úpravám jízdních řádů. Nejvýraznější změnou je nová zastávka Bor,Kosov,obec na lince 490743, díky které nebudou muset obyvatelé obce chodit na autobus na rozcestí. ...

Změny JŘ BUS od 31. 1. 2021

Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje o snížení rozpočtu na veřejnou dopravu dojde od 31. 1. 2021 ke zrušení spojů ve vybraných jízdních řádech. Zrušeny jsou zejména spoje, u nichž j...

Změny jízdních řádů BUS od 13. 9. 2020

V návaznosti na došlé podněty od obcí či škol budou vybrané spoje od 13. 9. 2020 upraveny.   Linka Spoje Změny 400633 Poběžovice-Draženov-Domažlice 5,8 p...

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl