Bezbariérová doprava

V Plzeňském kraji cestujeme bez bariér 

Řešení bezbariérovosti ve veřejné dopravě je jednou z priorit Plzeňského kraje i společnosti POVED. Proto v rámci zkvalitňování veřejné dopravy v Plzeňském kraji roste nejen počet spojů, které jsou zajišťovány nízkopodlažními nebo bezbariérově přístupnými vozidly, ale roste i počet zastávek a stanic, které jsou uzpůsobovány pro bezbariérový přístup. Od 14. června je veškerá linková doprava (s výjimkou vybraných přeshraničních úseků zajišťovaných dopravci jiných krajů) bezbariérová, neboť jsou na ni nasazeny částečně nízkopodlažní autobusy. Významně roste též podíl bezbariérových drážních vozidel, zejména osobní a spěšné vlaky v elektrické trakci jsou takřka 100% bezbariérové (netýká se rychlíků a vlaků kategorie expres).

Bezbariérová vozidla

Bezbariérová, tzv.nízkopodlažní vozidla jsou vozidla, kde je část nebo celá plocha podlahy snížena tak, že při výstupu nebo nástupu z hrany zastávky není nutné překonávat velké výškové rozdíly. Tato vozidla mohou být navíc ještě vybavena výklopnou plošinou. V Plzeňském kraji je autobusová doprava zajištěna vozidly částečně nízkopodlažními, kde je bezbariérovost zaručena v přední části vozu. Postupně roste též počet vlaků, které obsluhují bezbariérové vozy. MHD v Plzni je zcela bezbariérová.

Výklopná plošina pomáhá překonat rozdíl mezi nástupní hranou zastávky a vozidlem. Plošina se nachází u dveří vozidla, které slouží pro nástup vozíčkářů (zpravidla druhé dveře vozidla).

Bezbariérová vozidla a vyhrazené prostory pro vozíčkáře nebo pro přepravu kočárků ve vozidlech jsou označeny piktogramem. Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Spoje, na kterých jsou nasazována nízkopodlažní vozidla, jsou označeny v jízdním řádu tímto symbolem .

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl