Bezbariérová doprava

V Plzeňském kraji cestujeme bez bariér 

Řešení bezbariérovosti ve veřejné dopravě je jednou z priorit Plzeňského kraje i společnosti POVED. Proto v rámci zkvalitňování veřejné dopravy v Plzeňském kraji roste nejen počet spojů, které jsou zajišťovány nízkopodlažními nebo bezbariérově přístupnými vozidly, ale roste i počet zastávek a stanic, které jsou uzpůsobovány pro bezbariérový přístup. V rámci připravovaných nabídkových řízení na dopravce veřejné linkové dopravy je proto také kladen důraz na to, aby doprava byla zajišťována novými nízkopodlažními vozidly, která usnadní cestování nejen vozíčkářům a maminkám s kočárky ale také lidem se sníženou schopností pohybu a orientace. Přesto dosud nejsou bezbariérově přístupy na všech místech, kde by to bylo třeba. Tyto stránky dávají cestujícím možnost si ověřit, zda jimi vybraný spoj je zajišťován bezabariérovým vozidlem, zda je zastávka bezbariérově přístupná, nebo si naplánovat cestu tak, aby se ke svému cíli dostali bezbariérově a co nejsnáze.

Bezbariérová vozidla

Bezbariérová, tzv.nízkopodlažní vozidla jsou vozidla, kde je část nebo celá plocha podlahy snížena tak, že při výstupu nebo nástupu z hrany zastávky není nutné překonávat velké výškové rozdíly. Tato vozidla mohou být navíc ještě vybavena výklopnou plošinou.

Výklopná plošina pomáhá překonat rozdíl mezi nástupní hranou zastávky a vozidlem. Plošina se nachází u dveří vozidla, které slouží pro nástup vozíčkářů (zpravidla druhé dveře vozidla).

   

Bezbariérová vozidla a vyhrazené prostory pro vozíčkáře nebo pro přepravu kočárků ve vozidlech jsou označeny piktogramem. Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Spoje, na kterých jsou nasazována nízkopodlažní vozidla, jsou označeny v jízdním řádu tímto symbolem .  

© 2021 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl