Vlak

Bezbariérová vozidla

V posledních letech se i na železnici zvyšuje počet bezbariérových vozidel. Cestující se v Plzeňském kraji mohou svézt nejen nízkopodlažními vozy Regionova ale také nově zakoupenými nízkopodlažními vozy Regioshark. Informace o tom, jak cestovat vlaky Českých drah bez brariér naleznete zde.

Bezbariérová vozidla mají dveře určené pro nástup vozíčkářů stejně jako prostory pro umístění vozíku ve vozidle označeny příslušným piktogramem.

Bezbariérové spoje jsou na železnici zajišťovány dvěma typy vozidel:

a) nízkopodlažní vozidla

Podlaha vozidla je ve stejné úrovni jako zmodernizovaná nástupiště a nástup cestujícího na vozíku nebo maminky s kočárkem je možný bez asistence. V Plzeňském kraji jsou převážně nasazena nízkopodlažní vozidla Regionova a Regioshark. Spoje zajišťované těmito vozidly jsou v jízdním řádu označeny piktogramem .

 

Regioshark ve stanici Plzeň-Jižní předměstí. 

  

Regionova zajišťující přepravu cestujících jako tzv. "Plzeňská linka" mezi Blovicemi a Kozolupy.

b) vozidla s plošinou 

Tato vozidla mají podlahu v klasické výšce a nástup vozíčkářů do těchto vozidel je zajištěn pomocí zdvihacích plošin. Plošinou může být vybaveno přímo příslušné vozidlo, 

     

nebo je mobilní zvedací plošinou vybavena železniční stanice. Spoje zajišťované těmito vozidly jsou v jízdním řádu označeny tímto piktogramem

Pro vyhledání bezbariérového spojení vlakem je možné využít vyhledavač spojení Českých drah, kde je možno zadat podmínku pro vyhledání pouze bezbariérového spojení.

Lhůty pro objednání cesty vozíčkáře s ČD

  • bez předhlášení – cestující nevyžaduje asistenci dopravce (např. cesta bezbariérovým vozem z bezbariérově přístupné stanice),
  • 24 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice – u vlaků, které jsou označeny symbolem vozíčkáře a cestující vyžaduje asistenci dopravce nebo má požadavek na použití mobilní zdvihací plošiny ve stanicích, které jí jsou vybaveny,
  • 24 hodin před pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice (nebo pohraniční přechodové stanice) – u vlaků se služebním vozem nebo jiným vhodným vozem bez plošiny,
  • 48 hodin před uskutečněním přepravy – v případech, kdy je požadováno zařazení vozu s plošinou, případně vozu vhodného pro přepravu cestujícího na vozíku do vlaku, ve kterém tento vůz není pravidelně řazen.

Podrobné pokyny pro objednání přepravy invalidního vozíku u ČD naleznete zde.

Objednávkový formulář pro přepravu invalidního vozíčku s ČD najdete zde.

    

Bezbariérová železniční vozidla jsou uvnitř vybavena speciálně upravenými prostory pro umístění vozíku.

      

V nových vozidlech jsou také bezbariérové toalety.

Stanice a zastávky v Plzeňském kraji

Železniční stanice a zastávky v Plzeňském kraji se postupně modernizují a jsou přizpůsobovány i pro pohyb osob na vozíčku.

 

Železniční zastávka Plzeň - Bolevec je přístupná i cestujícím na vozíku.

Bezbariérovost jednotlivých stanic je různá. V níže uvedených bodech nalezente seznamy stanic rozdělených dle jednotlivých parametrů.

odbavení

A - stanice zajišťující odbavení v mezinárodní a vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (seznam),
B - stanice zajišťující odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě včetně místenek (seznam),
C - stanice zajišťující odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě v omezeném rozsahu (smluvní prodejci) (seznam),
D - stanice nezajišťuje odbavení, odbavení cestujících se provádí ve vlaku (seznam). 

budova:

0 - přístup do budovy (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) není bezbariérový (seznam),
1 - přístup do budovy je bezbariérový včetně bezbariérově přístupné označené pokladní přepážky (seznam),
3 - přístup do budovy (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) je bezbariérový (seznam),

nástupiště:

0 - bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959) (seznam),
1 - bezbariérový přístup na všechna nástupiště (seznam),
2 - bezbariérový přístup na všechna nástupiště za pomoci zaměstnance,
3 - bezbariérový přístup na alespoň jedno nástupiště (dle ČSN 73 4959) (seznam),
4 - bezbariérový přístup na alespoň jedno nástupiště za pomoci zaměstnance,

WC:

0 - ve stanici je bariérové WC (seznam),
1 - ve stanici je bezbariérové WC (seznam),
2 - ve stanici je částečně bariérové WC,

MB (mobilní zvedací plošina k nakládání a vykládání cestujících na vozíku do a z vozu):

A - stanice je vybavena mobilní plošinou (seznam)

10. 5. 2017

© 2021 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl