Veřejná doprava

V Plzeňském kraji je veřejná osobní doprava zajišťována regionální železniční dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Plzeňský kraj a částečně také obce vynakládají ze svého rozpočtu finanční prostředky na zajištění dopravní obsluhy svého území veřejnou dopravou. Částka na zajištění této dopravy je každý rok navyšována. Důvodem jsou požadavky na zlepšení dostupnosti sídel na území kraje a zlepšení kvality služby. Finanční náročnost v roce 2023 činí přibližně téměř 1,765 mld Kč. Plzeňským krajem objednanou dopravu zajišťují smluvní dopravci, kterým je poskytována úhrada za služby na základě Smlouvy o závazku veřejné služby. Informace o veřejné dopravě Plzeňského kraje najdete v této sekci.

9. 5. 2023

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl