Tarify

01V prvním kroku si vyberte typ jízdného, poté kategorii cestujícího a snadno zjistíte cenu jízdenky. 

Tarif a tarifní zásady IDPK (úplné znění platné od 1. 1. 2024)

Dítě do 6 let | Předplatné jízdné

Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu všech dětí ve věku do 6 let, které doprovází. Dítě ve věku do 6 let se bezplatně přepravuje ve všech vozových třídách.

Dítě 6 - 15 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 0 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Mládež 15 - 18 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 280 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 1 323 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 287 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Cestující ve věku 15 - 18 let mají nárok na zlevněné předplatné na základě věku, nemusí tedy předkládat potvrzení o studiu. Sleva bude aktivována na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na základě předložení občanského průkazu.

Žáci ve věku 15 - 18 let (od 15. do 18. narozenin) mají v zóně 001 Plzeň nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v případě, že předloží Plzeňskou/Virtuální kartu s příslušným zákaznickým profilem, platný osobní identifikační doklad nebo žákovský průkaz.

Student 18 - 26 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 280 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 1 323 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 287 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Studenti ve věku 18 - 26 let (od 18. do 26. narozenin) mají nárok na zlevněné předplatné jízdné po předložení potvrzení o studiu (formulář PMDP, průkaz ISIC či platný žákovský průkaz). Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou kartu (nebo Virtuální kartu) na prodejním místě PMDP.

Studenti mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně 001 Plzeň v případě, že předloží Plzeňskou/Virtuální kartu s příslušným zákaznickým profilem, platný žákovský průkaz nebo platný průkaz ISIC.

Dospělý | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 560 Kč 330 Kč 2 234 Kč
183 dnů 2 646 Kč 1 584 Kč 10 978 Kč
365 dnů 4 574 Kč 2 900 Kč 19 000 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 0 Kč 82 Kč 558 Kč
183 dnů 396 Kč 2 744 Kč
365 dnů 725 Kč 4 750 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Starobní důchodce do 65 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 280 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 323 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 287 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají nárok na zlevněné jízdné nahraný na Plzeňské kartě nebo Virtuální kartě. Nárok na zlevněné jízdné je jim aktivován na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu po předložení potvrzení o pobírání důchodu na prodejním místě Plzeňské karty.

Invalidní důchodce do 65 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 280 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 323 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 287 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné.

Nárok na zlevněné jízdné mohou mít také nahraný na Plzeňské kartě nebo Virtuální kartě. Nárok na zlevněné jízdné je jim aktivován na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu po předložení potvrzení o pobírání invalidního důchodu na prodejním místě Plzeňské karty.

Senior 65+ | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 0 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Dárce krve | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové Zvýhodněné
31 dnů 0 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 1450 Kč 9 500 Kč 365 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Na slevu má nárok držitel alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, který při aktivaci předplatného na prodejním místě Plzeňské karty předloží platný průkaz vydaný Českým červeným křížem.

Válečný veterán | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 280 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 323 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 287 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je cestujícímu aktivována na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu po předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR prodejním místě Plzeňské karty

Mateřská nebo rodičovská dovolená | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 280 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 323 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 287 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je cestujícímu poskytnuta na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou kartu prodejním místě Plzeňské karty

Osoba v hmotné nouzi | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 280 Kč 165 Kč 1 117Kč
125 dnů 924 Kč 604 Kč 4 126 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je cestujícímu poskytnuta na základě předložení potvrzením o přiznání nároku na sociální dávku v hmotné nouzi od místně příslušného krajského pracoviště Úřadu práce, dle místa trvalého bydliště této osoby s tím, že nárok na slevu, je aktivován na 125 dnů od data vydání potvrzení. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou nebo Virtuální kartu prodejním místě Plzeňské karty

Přenosné/Firemní jízdné | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna
31 dnů 707 Kč 440 Kč
183 dnů 3 434 Kč 2 256 Kč
365 dnů 5 943 Kč 3 903Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Firemní předplatné

Firemní Plzeňská karta je určena pro firmy, OSVČ a další subjekty s přiděleným IČO, které chtějí využít možnosti využít předplatnné pro více zaměstnanců. Díky firmní Plzeńské kartě je možné využít:

  • přenosné časové předplatné IDPK (daňově uznatelný náklad)
  • elektronické peníze pro nákup jízdenek IDPK (daňově uznatelný náklad) nebo třeba pro platbu parkovného v Plzni

Více informací najdete na stránkách Plzeňské karty

Firemní jízdné je nabízeno pro zónu 001 Plzeň i pro vnější zóny.

Přenosné předplatné

Přenosné předplatné není vázané na konkrétní osobu, může ho využívat například více členů rodiny nebo parta přátel. V jednu chvíli na něj však samozřejmě může cestovat jen jedna osoba. Tímto předplatným není možné se prokázat přepravní kontrole zpětně. Nosičem tohoto předplatného je nový typ Plzeňské mini, která je k zakoupení na prodejních místech Plzeňské karty

Při ztrátě Plzeňské mini není možné vrácení předplatného ani částky na elektronické peněžence!

Přenosné předplatné je nabízeno a uznáváno pouze v zóně 001 Plzeň.

Příplatek za 1. vozovou třídu

Počet dnů Cena 
31 dnů 558 Kč
183 dnů 2 744 Kč
365 dnů 4 750 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník

Podmínky užití

Doplatek pro 1. vozovou třídu lze užít výhradně v kombinaci s následujícími jízdními doklady IDPK:

 • jízdenka IDPK přestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • jízdenka IDPK nepřestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • předplatné jízdné IDPK plnocenné,
 • všechny varianty jízdenek Turista Plzeňskem.
 • zaměstnanecké jízdné IDPK

POZOR

Doplatek není možné využít v kombinaci na jízdenky se slevovými profily (např. studenti, děti, senioři apod.) a ohledem na podmínky stanovené pro poskytování slev státem! Pokud bude takový cestující pro jednotlivou jízdu vyžadovat cestování v první třídě, musí si pro zamýšlenou cestu zakoupit plnocennou jízdenku v profilu dospělý a k ní doplatek do 1. vozové třídy. Doplatek do 1. vozové třídy lze poskytnout dětem do 15 let pouze u skupinových variant jízdenek Turista Plzeňskem.

Prodej:

Doplatky pro 1. vozovou třídu lze získat výhradně v pokladnách a u průvodčích železničních dopravců, tj. GW Train Regio a Českých drah.

Bezplatná přeprava

Bezplatná přeprava ve všech zónách IDPK

  1. dítě ve věku do 6 let ve všech vozových třídách. Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu všech dětí ve věku do 6 let, které doprovází,
  2. průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Bezplatná přeprava v zóně 001 Plzeň

 1. držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem,
 2. držitel průkazu ZTP/P včetně jednoho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 3. osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 4. osoba, která dovršila 70 let, je držitelem úředně vydaného platného identifikačního osobního dokladu, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
 5. dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety) a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 6. dítě ve věku od 6 do 15 let, splňuje-li podmínku věku, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 7. zavazadlo, s výjimkou jízdního kola a živého zvířete.

Bezplatná přeprava ve vnějších zónách

 1. osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV) nebo Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Poznámka:

Ve vlacích železničních dopravců zařazených do IDPK je bezplatná přeprava dle Tarifu IDPK povolena pouze ve 2. vozové třídě.

Pes | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2024

Počet dnů plnocenné   zlevněné
365 dnů 552 Kč 276 Kč

Předplatné je uznáváno pouze v zóně 001 Plzeň u dopravce PMDP

Plnocenné předplatné pro psa může využít kterýkoliv držitel Plzeňské/Virtuální karty nebo držitel nového typu PJ Mini. V případě aktivování na Plzeňskou/Virtuální kartu je toto předplatné vázáno pouze na přepravu psa s konkrétním držitelem karty, předplatné na PJ Mini je přenosné a se psem se tak může přepravovat kdokoli.

Zlevněné předplatné pro psa může využít cestující, který má v zóně 001 Plzeň nárok na bezplatnou přepravu (děti do 15 let, senioři nad 70 let a dárci krve). Je možné ho aktivovat pouze na Plzeňskou/Virtuální kartu a tím je vázáno na přepravu psa s konkrétní osobou.

Dítě do 6 let | Jednotlivé jízdné

Dítě 6 - 15 let | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas
(min)
 
 cena od 1.1.2024
PK   
001 Plzeň    30 min 0 Kč 12 Kč
 60 min 0 Kč 14 Kč
 3 hod 0 Kč 25 Kč
 24 hod 0 Kč 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 7 Kč 19 Kč
 P+2V  90 min 13 Kč 25 Kč
 P+3V  120 min 18 Kč 30 Kč
 P+4V  150 min 23 Kč 35 Kč
 P+5V  180 min 28 Kč 40 Kč
vnější zóny
ČR
 
 1V  60 min  7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V 180 min 33 Kč
zóna 111
Čerchov
 Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov +1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 33 Kč 45 Kč

Poznámka:

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Mládež 15 - 18 let | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3 hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 25 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny
ČR
 
 1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna
111 Čerchov
 
 Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 45 Kč

Poznámka:

Cestující prokazuje nárok na zlevněné jednotlivé jízdné předložením platného osobního identifikačního dokladu (např. OP, pas), který obsahuje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • fotografii nebo digitální zpracování podoby.

Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, nebo platným průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo průkaz ISIC bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Student 18 - 26 let | Jednotlivé přestupní jízdné

Od 1.4.2023 si může cestující, který má na Plzeňské nebo Virtuální kartě aktivován příslušný zákaznický profil, zakoupit v Plzni zlevněnou jednotlivou jízdenku.

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3 hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 25 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna
111 Čerchov
 Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min  60 Kč
síťová   240 min 45 Kč

Poznámka:

Cestující prokazuje nárok na zlevněné jednotlivé jízdné předložením platného žákovského průkazu nebo platného průkazu ISIC

Dospělý | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
001 Plzeň    30 min  24 Kč
 60 min  28 Kč
 3 hod  50 Kč
 24 hod  84 Kč
001 Plzeň + vnější zóny   P+1V  60 min  32 Kč
 P+2V  90 min  44 Kč
 P+3V  120 min  54 Kč
 P+4V  150 min  64 Kč
 P+5V  180 min  74 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 14 Kč
 2V  60 min  26 Kč
 3V  90 min 36 Kč
 4V  120 min 46 Kč
 5V  150 min 56 Kč
 6V  180 min 66 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 36 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 50 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 62 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 72 Kč
vnější zóny Německo   1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 84 Kč

Osoba doprovázející dítě do 6 let |
Jednotlivé přestupní jízdné

Sleva je zavedena od 1. 1. 2024.

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3 hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 25 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny
ČR
 
 1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna
111 Čerchov
 
 Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 45 Kč

Poznámka:

Slevu může uplatnit jedna osoba doprovázející dítě do 6 let (nemusí to být rodič).

Mateřská a rodičovská dovolená | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
PK 
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 25 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min  7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov   Čerchov  60 min  18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min  20 Kč
 2VN  120 min  40 Kč
 3VN  180 min  60 Kč
síťová   240 min  45 Kč

Poznámka:

Sleva je na Plzeňskou/Virtuální kartu aktivována po předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené.

Sleva musí být aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na prodejním místě Plzeňské karty.

Dárce krve | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena
PK 
001 Plzeň    30 min 0 Kč
 60 min 0 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min  7 Kč
 P+2V  90 min 13 Kč
 P+3V  120 min 18 Kč
 P+4V  150 min 23 Kč
 P+5V  180 min 28 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 33 Kč

Poznámka:

Sleva je přiznána držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, který má na Plzeňské/Virtuální kartě aktivován profil Dárce krve. Profil je cestujícímu na kartu aktivován na prodejním místě Plzeňské karty po předložení platného průkazu vydaného Českým červeným křížem, případně předložením originálu potvrzení z transfuzního oddělení s prokazatelně provedenými alespoň čtyřiceti bezpříspěvkovými odběry krve.

Válečný veterán | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
PK 
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3 hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 25 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 45 Kč

Poznámka:

Sleva je na Plzeňskou nebo Virtuální kartu aktivována po předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR . Sleva musí být aktivována na Plzeňskou kartu na prodejním místě Plzeňské karty.

Osoba v hmotné nouzi | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
PK 
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3 hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 25 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 45 Kč

Poznámka:

Sleva je na Plzeňskou nebo Virtuální kartu aktivována po předložení potvrzení o přiznání nároku na sociální dávku v hmotné nouzi od místně příslušného krajského pracoviště Úřadu práce, dle místa trvalého bydliště této osoby s tím, že nárok na slevu, je aktivován na 93 dnů (od 1.4.2023 pak na dobu 125 dnů) od data vydání potvrzení. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou nebo Virtuální kartu na prodejním místě Plzeňské karty.

Návštěva dětí v ústavech |
Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
001 Plzeň    30 min 24 Kč
 60 min 28 Kč
 3 hod 50 Kč
 24 hod 84 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 31 Kč
 P+2V  90 min 37 Kč
 P+3V  120 min 42 Kč
 P+4V  150 min 47 Kč
 P+5V  180 min 52 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 57 Kč

Poznámka: Nárok na slevu vzniká předloženám průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

Důchodce do 65 let | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
PK 
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3 hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 23 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 45 Kč

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské či Virtuální kartě aktivovaný příslušný zákaznický profil.

Sleva musí být aktivována na Plzeňskou či Virtuální kartu na prodejním místě Plzeňské karty.

Pokud má cestující starší 65 let na kartě nahrán profil Důchodce do 70 a nemá na ní současně nahrán profil Senior 65+, bude po předložení Plzeňské karty odbaven jako důchodce do 65 let.

Osoba s invaliditou 3. stupně | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena od 1.1.2024
001 Plzeň    30 min 12 Kč
 60 min 14 Kč
 3 hod 25 Kč
 24 hod 42 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 19 Kč
 P+2V  90 min 25 Kč
 P+3V  120 min 30 Kč
 P+4V  150 min 35 Kč
 P+5V  180 min 40 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 45 Kč

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že se prokáží průkazem vydaným místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným zákaznickým profilem.

Sleva je aktivována na Plzeňskou či Virutální kartu na prodejním místě Plzeňské karty na základě předložení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně či předložení průkazu vydaného místně příslušnou okresní správou ČSSZ doplněného QR kódem.

Senior 65+ | Jednotlivé přestupní jízdné

Od 1.4.2023 má senior 65+ nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň po předložení platného identifikačního dokladu (občanský průkaz, ...).

Zóna čas (min)   cena
001 Plzeň     zdarma
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 7 Kč
 P+2V  90 min 13 Kč
 P+3V  120 min 18 Kč
 P+4V  150 min 23 Kč
 P+5V  180 min 28 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 7 Kč
 2V  60 min 13 Kč
 3V  90 min 18 Kč
 4V  120 min 23 Kč
 5V  150 min 28 Kč
 6V  180 min 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 33 Kč

Poznámka:

Nárok na slevu z jízdného je možné ve všech tarifních zónách na území ČR prokázat průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Plzeňskou či Virtuální kartu (v případě kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy se cestující musí prokázat některým z předepsaných dokladů).

Senior nad 70 let | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena
od 1.1.202
001 Plzeň    30 min 0 Kč
 60 min 0 Kč
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 7 Kč
 P+2V  90 min 11 Kč 13 Kč
 P+3V  120 min 16 Kč 18 Kč
 P+4V  150 min 21 Kč 23 Kč
 P+5V  180 min 26 Kč 28 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 6 Kč 7 Kč
 2V  60 min 11 Kč 13 Kč
 3V  90 min 16 Kč 18 Kč
 4V  120 min 21 Kč 23 Kč
 5V  150 min 26 Kč 28 Kč
6V  180 min 31 Kč 33 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min - 18 Kč
 Čerchov + 1V  60 min - 25 Kč
 Čerchov + 2V  90 min - 31 Kč
 Čerchov + 3V  120 min - 36 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 31 Kč 33 Kč

Poznámka:

Cestující prokazuje nárok na bezplatnou přepravu Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem nebo platným dokladem totožnosti (OP, pas).

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P | Jednotlivé přestupní jízdné

Zóna čas (min)   cena
001 Plzeň     zdarma
001 Plzeň
+
vnější zóny
 
 P+1V  60 min 3 Kč
 P+2V  90 min 6 Kč
 P+3V  120 min 9 Kč
 P+4V  150 min 11 Kč
 P+5V  180 min 14 Kč
vnější zóny ČR   1V  60 min 3 Kč
 2V  60 min 6 Kč
 3V  90 min 9 Kč
 4V  120 min 11 Kč
 5V  150 min 14 Kč
 6V  180 min 16 Kč
zóna 111 Čerchov  Čerchov  60 min 9 Kč
 Čerchov + 1V  60 min 12 Kč
 Čerchov + 2V  90 min 15 Kč
 Čerchov + 3V  120 min 18 Kč
vnější zóny
Německo
 
 1VN  60 min 20 Kč
 2VN  120 min 40 Kč
 3VN  180 min 60 Kč
síťová   240 min 16 Kč

Nárok na bezplatnou přerpavu v zóně 001 Plzeň a nárok na zlevněné jízdné prokazuje cestující ve vozidle předložením platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Příplatek za 1. třídu

Čas (min) Cena
60 min 20 Kč
240 min 40 Kč

Podmínky užití

Doplatek pro 1. vozovou třídu lze užít výhradně v kombinaci s následujícími jízdními doklady IDPK:

 • jízdenka IDPK přestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • jízdenka IDPK nepřestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • předplatné jízdné IDPK plnocenné,
 • všechny varianty jízdenek Turista Plzeňskem,
 • zaměstnanecké jízdné IDPK.
 • .

POZOR

Doplatek není možné využít v kombinaci na jízdenky se slevovými profily (např. studenti, děti, senioři apod.) a ohledem na podmínky stanovené pro poskytování slev státem! Pokud bude takový cestující pro jednotlivou jízdu vyžadovat cestování v první třídě, musí si pro zamýšlenou cestu zakoupit plnocennou jízdenku v profilu dospělý a k ní doplatek do 1. vozové třídy. Doplatek do 1. vozové třídy lze poskytnout dětem do 15 let pouze u skupinových variant jízdenek Turista Plzeňskem.

Prodej:

Doplatky pro 1. vozovou třídu lze získat výhradně v pokladnách a u průvodčích železničních dopravců, tj. GW Train Regio a Českých drah.

Bezplatná přeprava

Bezplatná přeprava ve všech zónách IDPK

  1. dítě ve věku do 6 let ve všech vozových třídách. Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí ve věku do 6 let. V případě vozidla dopravce PMDP, a.s. není počet přepravovaných dětí ve věku do 6 let omezen,
  2. průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Bezplatná přeprava v zóně 001 Plzeň

 1. držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem,
 2. držitel průkazu ZTP/P včetně jednoho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 3. osoba, která dovršila 65 let, je držitelem úředně vydaného platného identifikačního osobního dokladu, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
 4. dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety) a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 5. dítě ve věku od 6 do 15 let, splňuje-li podmínku věku, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 6. zavazadlo, s výjimkou jízdního kola a živého zvířete.

Bezplatná přeprava ve vnějších zónách

 1. osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Poznámka:

Ve vlacích železničních dopravců zařazených do IDPK je bezplatná přeprava dle Tarifu IDPK povolena pouze ve 2. vozové třídě.

Zavazadla, kola, lyže

1.Přepravné za přepravu zavazdla

Přepravné za přepravu zavazadla po území vnitřní zóny 001 Plzeň a po území vnějších tarifních zón je stanoveno pro případ přepravy:

 • jízdního kola,
 • složené koloběžky,
 • zvířete bez schrány,
 • zavazadla překračujícího rozměry dle bodu 3.

POZOR:

Jízdní doklady pro přepravu zavazadel dle tarifu IDPK neplatí pro přepravu zavazadel ve vozidlech dopravce PMDP, a.s. Podrobné informace o přepravě zavazadel u dopravce PMDP, a.s. naleznete na zde.

Čas Cena
240 min 20 Kč
24 hod 40 Kč

2. Bezplatná přeprava ve všech tarifních zónách

Nárok na bezplatnou přepravu ve všech tarifních zónách je stanoven pro případ přepravy:

 • dětského kočárku s dítětem,
 • jednoho páru lyží v obalu,
 • živého zvířete, pokud je po celou dobu přepravy umístěno v zavazadle o rozměrech do (včetně) 25x40x60 cm. Nárok se vztahuje na přepravu jednoho zavazadla s živým zvířetem, popř. zvířaty,
 • složené koloběžky v případě, že její uložení nebrání bezpečné přepravě osob a nezpůsobí poškození vozidla.

3. Bezplatná přeprava ve vnějších zónách

Nárok na bezplatnou přepravu ve všech vnějších zónách (kromě vozidel dopravce PMDP, a.s.) je stanoven pro přepravu:

 • snadno přenosné věci, kterou lze umístit ve vozidle dopravce na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo dle potřeby držet na klíně (tzv. příruční zavazadla),
 • zavazadla, které má rozměry mac 20x30x50cm, nebo zavazadlo tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80x100 cm přičemž jejich hmotnost nepřesahuje 25 kg,
 • dětského kočárku pro dítě, které je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • invalidního vozíku pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • tašky na kolečkách, kterou má držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • živého zvířete či zvířat ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 25x40x60 cm. Nárok se vztahuje na přepravu jedné schrány.

Není li bezplatná přeprava zavazadla stanovena dle tarifu IDPK, postupuje se dle smluvních přepravích podmínek dopravce, se kterým cestující cestuje.

Nepřestupní jízdné

Nepřestupní jízdenka IDPK platí pro přepravu spojem, pro který byla zakoupena. Je automaticky vydána cestujícímu, který splní podmínky pro její vydání (vzdálenost z nástupní do výstupní zastávky je max. deset km). Tato jízdenka není zónová, tzn. že pokud se cestující přepravuje přes hranici mezi zónami, nemá to na cenu jízdenky vliv.

Jízdenku není možné zakoupit pro přepravu v rámci města Plzně (tj. nelze ji zakoupit v případě, že nástupní i výstupní zastávka se nachází na území města Plzně). S jízdenkou lze dojet do Plzně (pokud jsou splněny podmínky uvedené výše), ale nelze ji pak dále využít pro přepravu ve spojích MHD provozovaných PMDP.

kategorie cena od 1.4.2023 
dítě 6- 15 let 7 Kč
mládež 15 - 18 let 7 Kč
student 18 - 26 let 7 Kč
dospělý 14 Kč
držitel ZTP nebo ZTP/P 3 Kč
dárce krve 7 Kč
osoba s invaliditou 3. stupně 7 Kč
důchodce do 65 let 7 Kč
senior 65+ 7 Kč
mateřská/rodičovská 7 Kč
válečný veterán 7 Kč
návštěva dětí 7 Kč
osoba v hmotné nouzi 7 Kč

Turista Plzeňskem

Turista Plzeňskem JEDNOTLIVEC   SKUPINA
bez MHD Plzeň 140 Kč   260 Kč
včetně MHD Plzeň 190 Kč   360 Kč

Jízdenka Turista Plzeňskem umožňuje přepravu po území IDPK v obvodu České republiky.

POZOR: K jízdence nelze provést rezervaci místa pro jízdní kolo v cyklobusu

Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od zakoupení nebo od aktivace v mobilní aplikaci.

Jízdenku lze zakoupit:

 • ve všech autobusech v barvách Plzeňského kraje
 • ve vlacích od průvodčích
 • na nádraží v pokladně
 • v mobilní aplikaci Virtuální karta
 • v e-shopu ČD
 • v mobilní aplikaci Můj vlak

Jízdenka platí:

 • ve všech osobních a spěšných vlacích zařazených do IDPK a na osobních a spěšných vlacích v okresech Strakonice a Prachatice (na vybraných úsecích tratí),
 • ve všech vlacích kategorie R, EC a IC,
 • ve všech modrých autobusech IDPK.
 • na linkách jihočeských dopravců v okresech Strakonice a Prachatice

Turista Plzeňskem a Bavorskem

Jízdenka Turista Plzeňskem umožňuje přepravu po území IDPK v obvodu České republiky i v obvodu Svobodného státu Bavorsko (zóny 181 - 189).

POZOR: K jízdence nelze provést rezervaci místa pro jízdní kolo v cyklobusu

Turista Plzeňskem a Bavorskem JEDNOTLIVEC   SKUPINA
bez MHD Plzeň 240 Kč   360 Kč

Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od zakoupení nebo od aktivace v mobilní aplikaci.

Jízdenku lze zakoupit:

 • ve všech autobusech v barvách Plzeňského kraje
 • ve vlacích od průvodčích
 • na nádraží v pokladně
 • v mobilní aplikaci Virtuální karta
 • v e-shopu ČD

Jízdenka je platná

Na území ČR

  • ve všech osobních a spěšných vlacích zařazených do IDPK a na osobních a spěšných vlacích v okresech Strakonice a Prachatice (na vybraných úsecích tratí),
  • ve všech vlacích kategorie R, EC a IC,
  • ve všech modrých autobusech IDPK.
  • na linkách jihočeských dopravců v okresech Strakonice a Prachatice

Na území Bavorska

VLAKY (od 14.6.2023)

 • na všech vlacích v okresech Cham, Regen a Freyung-Grafenau (seznam linek najdete zde).

AUTOBUSY (od 14.6.2023) 

 • na všech regionálních linkách v okresech Cham, Regen a Freyung-Grafenau (seznam linek najdete zde).

MEZINÁRODNÍ LINKY 

983 Klatovy-Čachrov,Gerlova Huť-Železná Ruda-Arber Bergbahn,Talstation

 • V období 7.1. - 4.3. 2023 je na lince je umožněna rozšířená přeprava lyží.
 • V období 1. 7. - 3. 9. 2023 je na lince je umožněna přeprava jízdních kol (5).

982 Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais

 • 27. 5. - 1. 10. 2023

651 Domažlice - Waldmünchen - Čerchov - Furth im Wald

 • 27. 5. - 29. 10. 2023
 • Na lince je umožněna přeprava jízdních kol (5).

Turisticté jízdné v zóně 001 Plzeň

Turistickou jízdenku (varianta Plzeňské karty) je možné využívat při cestování v zóně 001 Plzeň u všech dopravců IDPK.Na Turistickou jízdenku lze nahrát předplatné pro zónu 001 Plzeň v rozsahu 1 – 17 dní nebo elektronické peníze až do výše 3 500 Kč.

Jízdenku lze získat na Zákaznických centrech PMDP a v Informačním centru města Plzně. Jízdenka je vratná a je vydávána oproti záloze ve výši 100 Kč.

Smluvní prodejci jsou oprávněni vybírat manipulační poplatek ve výši 20 Kč za nabití karty.

Turistickou jízdenku je možné vrátit na všech prodejních místech a v případě, že máte zůstatek na elektronické peněžence, bude Vám navrácen bez poplatku. Částka, kterou jste zaplatil/a při převzetí jízdenky, Vám bude vyplacena v případě nepoškozené Turistické jízdenky.

Ceny platné od 1.1.2022

Počet dnů Základní jízdné   Zlevněné jízdné
1 64 Kč 32 Kč
2 128 Kč 64 Kč
3 176 Kč 88 Kč
4 224 Kč 112 Kč
5 226 Kč 133 Kč
6 300 Kč 150 Kč
7 334 Kč 167 Kč
8 360 Kč 180 Kč
9 384 Kč 192 Kč
10 402 Kč 201 Kč
11 424 Kč 212 Kč
12 440 Kč 220 Kč
13 454 Kč 227 Kč
14 470 Kč 235 Kč
15 480 Kč 240 Kč
16 492 Kč 246 Kč
17 502 Kč 251 Kč

Na zlevněnou jízdenku mají nárok:

 • děti od 6 do 15 let, splňují-li podmínku věku k počátku platnosti turistické časové předplatné jízdenky, a pokud nemají nárok na bezplatnou přepravu,
 • osoby od 15 do 18 let, splňují-li podmínku věku k počátku platnosti turistické časové předplatné jízdenky,
 • studenti od 18 do 26 let, jsou-li studenty od 18 do 26 let k počátku platnosti turistické časové předplatné jízdenky,
 • osoby od 65 do 70 let.

Nárok na zlevněnou jízdenku se prokazuje jak při pořízení Turistické jízdenky, tak i při přepravní kontrole ve voze.

440323 Plzeň - Karlovy Vary

Na lince 440323 platí na území Karlovarského kraje mimo obvod IDPK či při mezikrajském spojení jednotlivé jízdné dle níže uvedeného ceníku.

  1. Tarif je nepřestupní.
  2. Tarif se uplatní pro odbavení:
   • v mezikrajské relaci (výchozí a cílová zastávka se nachází na území jiného kraje)
   • ve vnitrokrajské relaci sousedního kraje (pokud tento kraj nestanoví jinak).

V tarifu je k dispozici pouze jednotlivé jízdné, není stanoveno předplatné jízdné.

Podrobné informace k mezikrajskému tarifu naleznete zde (platné do 30.6.2023).

Podrobné informace k mezikrajskému tarifu naleznete zde (platné od 1.7.2023).

Ceny platné od 1.7.2023

Tarifní km Plné jízdné  Zlevněné
jízdné (50%)
 
 Zlevněné
jízdné (25%)
1 - 4 km 14 Kč 7 Kč 3 Kč
5 - 7 km 18 Kč 9 Kč 4 Kč
8 - 10 km 22 Kč 11 Kč 5 Kč
11 - 13 km 27 Kč 13 Kč 6 Kč
14 - 17 km 31 Kč 15 Kč 7 Kč
18 - 20 km 36 Kč 18 Kč 9 Kč
21 -25 km 42 Kč 21 Kč 10 Kč
26 - 30 km 47 Kč 23 Kč 11 Kč
31 - 35 km 51 Kč 25 Kč 12 Kč
36 - 40 km 58 Kč 2*9 Kč 14 Kč
41 - 45 km 62 Kč 31 Kč 15 Kč
46 - 50 km 66 Kč 33 Kč 16 Kč
51 - 55 km 73 Kč 36 Kč 18 Kč
56 - 60 km 82 Kč 41 Kč 20 Kč
61 - 65 km 92 Kč 46 Kč 23 Kč
66 - 75 km 100 Kč 50 Kč 25 Kč
76 - 85 km 110 Kč 55 Kč 27 Kč
86 - 95 km 120 Kč 60 Kč 30 Kč

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl