Tarify

Od 1. 7. 2020 jsou součástí Tarifu IDPK jednotlivé přestupné a nepřestupné jízdenky. Přestupnou jízdenku (pro přepravu více spoji) stačí zakoupit v počátečním (prvním) spoji, při přestupu na jiný spoj již není nutné kupovat další jízdenku. Nepřestupnou jízdenku lze zakoupit pro přepravu jedním spojem na vzdálenost do 10 km. Jednotlivé jízdenky dle Tarifu IDPK platí ve vlacích, ve spojích autobusové veřejné linkové dopravy a ve spojích MHD (Plzeň, Domažlice, Klatovy,  Rokycany, Starý Plzenec, Stříbro a Sušice).

Plné znění Tarifu a tarifních zásad Integrované dopravy Plzeňska (IDP) platných od 1. 7. 2020 je zveřejněno na https://www.idpk.cz/cz/predplatne-idp/ pod odkazem Tarif a tarifní zásady IDPK.

Všichni dopravci zařazení do IDPK (https://www.idpk.cz/cz/partneri-idp/) uznávají předplatné jízdenky dle Tarifu a tarifních zásad IDPK.

Přestupné a nepřestupné jízdenky dle tarifu IDPK uznávají dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, České dráhy a GW Train Regio v rámci obvodu IDPK.

Přestupná jízdenka dle tarifu IDPK je platná pro přepravu všemi spoji veřejné dopravy (ve vlacích dopravců České dráhy a GW Train Regio, v autobusech dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a ve vozidlech dopravce Plzeňské městské dopravní podniky) a pro přepravu všemi spoji MHD v Plzni, Domažlicích, Rokycanech, Starém Plzenci, Stříbře, Sušici a Klatovy. V případě jednotlivého integrovaného jízdného je každá zastávka přiřazena do jedné základní zóny. Základní zónu nástupní a výstupní zastávky si můžete zjistit při výpočtu ceny v tarifním kalkulátoru.

Nepřestupná jízdenka dle tarifu IDPK je platná pro přepravu jedním spojem veřejné dopravy (vlaky dopravců České dráhy a GW Train Regio a v autobusech ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY) mezi zastávkami na trase spoje, které se nachází ve vzdálenost maximálně 10 km.

Na lince 440323 platí na území Karlovarského kraje mimo obvod IDPK či při mezikrajském spojení jednotlivé jízdné.

Dopravce LEXTRANS BUS a Transdev Střední Čechy uznává jednotlivé jízdenky dle tarifu PID: https://pid.cz/primestske-cestovani/

Dopravce ČSAD STTRANS uznává jednotlivé jízdenky dle tarifu dopravce:https://sttrans.cz/img/1782/7311/s_545_2319.PDF

Dopravce Z-GROUP BUS a.s. (divize ČSAD autobusy Plzeň) uznává jednotlivé jízdenky dle tarifu dopravce: http://www.csadplzen.cz/?ob=jizdne&ls1=menu_doprava

Na nočních linkách IDPK platí předplatné jízdenky dle tarifu IDPK dle bodu 6.7 Tarifu a tarifních zásad IDPK. Dopravce Plzeňské městské dopravní podniky, uznává na nočních linkách jednotlivé jízdenky dle tarifu IDPK, Dopravce ČSAD autobusy Plzeň uznává na nočních linkách jednotlivé jízdenky dle tarifu. Dopravce.

PODROBNÉ INFORMACE K TARIFU IDPK A K DALŠÍM TARIFŮM PLATNÝM NA ÚZEMÍ IDPK 

1. 7. 2021

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl