Úvod Tarify Jak cestovat v IDPK

Jak cestovat v IDPK

1
Najděte si spojení:
skrýt

Spojení si můžete vyhledat:

Ve Virtuální kartě, v mobilní aplikaci Můj vlak i v e-shopu Českých drah si navíc můžete pro vyhledané spojení rovnou zakoupit i jízdenku v tarifu IDPK*.

* V aplikaci Můj vlak i v e-shopu ČD lze na území IDPK vyhledat kromě vlakových spojů i spoje autobusové. Stačí jen zadat obec nebo název zastávky na území IDPK.

2
Kde si koupíte jízdenku?
více info

Jízdenky pro jednotlivou jízdu si můžete zakoupit několika způsoby:

 • v autobusu od řidiče
 • ve vlaku od průvodčího
 • ve vlakové stanici
 • v mobilní aplikaci Virtuální karta
 • v mobilní aplikaci Můj vlak
 • v e-shopu Českých drah

Nezapomeňte, že tarif IDPK je přestupní. Je tedy možné si zakoupit jednu jízdenku na celou cestu bez ohledu na to, zda budete v průběhu cesty přestupovat (ať už z vlaku na vlak nebo na autobus, nebo z autobusu na autobus nebo z autobusu na vlak). Jízdenka s platností pro zónu 1 nebo 255 je platná také v plzeňské MHD.

Při cestě na krátkou vzdálenost (do 10 km včetně) je vám vydána nepřestupní jízdenka, která platí pouze pro spoj, pro který byla zakoupena.

Chcete využít výhod přestupních jízdenek IDPK i při cestě z Plzně? Je to jednoduché - ve spoji MHD si zakoupíte jízdenku P+V a touto jízdenkou se prokážete při přestupu do příměstského autobusu nebo vlaku. Pokud z autobusu nebo z vlaku vystupujete nebo přestupujete na jiný spoj v první zóně za Plzní, stačí vám v tomto spoji jen tato jízdenka. Pokud vystupujete z autobusu/vlaku mimo první zónu za Plzní, je vám při přestupu po předložení jízdenky P+V vydána doplatková jízdenka.

Předplatné jízdenky si můžete zakoupit:

3
Jak se odbavíte ve vozidle?
více info

V příměstském autobusu

Řidiči nahlásíte zastávku, do které chcete cestovat (i pokud leží mimo spoj). Jízdenku můžete zaplatit:

  v hotovosti
V autobusu si jednoduše zakoupíte jízdenku až do cíle své cesty (i když budete přestupovat na vlak či plzeňskou MHD).
  bezkontaktní bankovní kartou

Při využití bezkontakní bankovní karty vždy počkejte, dokud se nerozsvítí tři zelené diody. Pokud byste kartu oddálili dříve, transakce neproběhne.

Bezkontaktní bankovní kartu můžete využít také jako identifikátor přiřazený k předplatnému.

  elektronickou peněženkou Plzeňské karty nebo předplatným nahraným na Plzeňské kartě:

V případě načítání Plzeňské karty nebo Plzeňské mini počkejte na zvukový signál. Pokud byste některou z karet oddálili dříve, transakce neproběhne.

Při nákupu jízdenky z elektronické peněženky Plzeňské karty je jízdenka uložena na tuto kartu a při přestupu se pak prokazujete Plzeňskou kartou s uloženou jízdenkou.

  Plzeňskou Mini (nový typ):
V případě načítání Plzeňské mini počkejte na zvukový signál. Pokud byste některou z karet oddálili dříve, transakce neproběhne.

Máte již zakoupenou jízdenku? Pak stačí nahlásit řidiči zastávku, kde budete ze spoje vystupovat, a na řidičův pokyn přiložit k odbavovacímu zařízení zakoupenou jízdenku:

  papírová jízdenka z jiného spoje
Jízdenku vydanou v autobusu, ve vlaku, na nádraží nebo v MHD Plzeň jednoduše přiložíte ze spodu odbavovacího zařízení k načtení QR kódu.
  jízdenka/předplatné uložené ve Virtuální kartě
Jízdenku, kterou jste si zakoupili v aplikaci Virtuální karta, nebo předplatné, které máte v aplikaci uložené jednoduše přiložíte ze spodu odbavovacího zařízení k načtení QR kódu.
  Jízdenka z aplikce Můj vlak
Jízdenku, kterou jste si zakoupili v aplikaci Můj vlak, jednoduše přiložíte ze spodu odbavovacího zařízení k načtení QR kódu.
  Jízdenka z e-shopu ČD
Jízdenku, kterou jste si zakoupili v e-shopu ČD, jednoduše přiložíte ze spodu odbavovacího zařízení k načtení QR kódu. Je jedno, zda máte jízdenku vytištěnou, nebo si ji zobrazíte v mobilu.
Nezapomeňte. Pokud máte předplatné na celou trasu spoje, kterým jedete, pak řidiči nahlaste zastávku, na které budete ze spoje vystupovat. Pokud máte předplatné pouze na část cesty, nahlaste vaši cílovou zastávku (i pokud leží mimo daný spoje) a bude vám k předplatnému vydána doplatková jízdenka.

Ve vlaku

Ve vlaku můžete za jízdenky zaplatit:

 • v hotovosti
 • elektronickou peněženkou Plzeňské karty
 • bezkontaktní bankovní kartou

Pokud již máte jízdenku zakoupenou, stačí ji předložit ke kontrole:

  Papírová jízdenka z jiného spoje
Jízdenku, kterou jste si zakoupili v autobusu, v nádražní pokladně, v MHD Plzeň nebo v jiném vlaku (od průvodčí či z automatu), jednoduše přiložíte ke kontrole.
  Jízdenka/předplatné ve Virtuální kartě
Jízdenku, kterou jste si zakoupili v mobilní aplikaci Virtuální karta, jednoduše přiložíte ke kontrole.
  Jízdenka z aplikce Můj vlak/e-shopu ČD
Jízdenku, kterou jste si zakoupili v mobilní aplikaci Můj vlak, případně v e-shopu ČD, jednoduše přiložíte ke kontrole.
  Jízdenka/předplatné na Plzeňské kartě
Pokud si zakoupíte jízdenku ve vozidle z elektronické peněženky Plzeňské karty, nebo použijete Plzeňskou kartu při odbavení jako slevový průkaz, je vám jízdenka nahrána na Plzeňskou kartu. Při přestupu nebo při kontrole se pak prokazujete Plzeňskou kartoiu, kde je jízdenka uložena.
4
Chcete ušetřit? Využijte předplatné
více info

Při pravidelném cestování se vám většinou vyplatí předplatné jízdné IDPK. Předplatné je kupon aktivovaný pro vámi zvolené zóny a časové období na Plzeňské nebo Virtuální kartě.

Chcete vědět, kolik můžete při cestování veřejnou dopravou ušetřit? Využijte kalkulátor jízdného, kde si můžete porovnat náklady na cestu autem, náklady na cestování na jednotlivé jízdné nebo na předplatné jízdné. Porovnání můžete také provést pro různá časová období.

Kalkulátor vám navíc zobrazí přes jaké zóny vede vaše cesta. Díky tomu tak lehce zjistíte, jaké zóny potřebujete aktivovat pro využití předplatného jízdného.

5
Využijte nabídku slev:
více info

Při cestování v Plzeňském kraji můžete využívat státem nařízené slevy, ale také slevy poskytované Plzeňským krajem (ty jsou vázány na Plzeňskou nebo Virtuální kartu).

A kdo má nárok cestovat v IDPK se slevou?

 • dítě 6 - 15 let
 • mládež 15 - 18 let
 • student 18 - 26 let
 • dárce krve (držitel zlaté Janského plakety)
 • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • válečný veterán
 • důchodce do 65 let
 • osoba s invaliditou 3. stupně
 • senior 65+
 • osoba v hmotné nouzi

Podrobné informace o nabízených slevách a podmínkách jejich uplatnění najdete zde.

Děti do 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu.

6
Spoje na zavolání
více info

Vyhledali jste si spojení a u jedné ze zastávek (nebo v záhlaví celého spoje) je zobrazen symbol telefonu? Pak je ze zastávky spoj veden pouze v případě, že si ho objednáte:

Potřebuji nastoupit v zastávce, ve které je čas odjezdu označen symbolem spoje na zavolání.

Spoj objednám jedním z následujících způsobů:

 • přes mobilní aplikaci Virtuání karta
 • přes infolinku IDPK 378 035 477 (v pracovní dny 6:00 – 18:00)
 • přes webový formulář: www.idpk.cz/nazavolani
 • u řidiče autobusu jakékoli linky dopravce ARRIVA

Při objednání je vždy nutné uvést/vybrat přesný název nástupní zastávky a dále datum a přibližný čas odjezdu.

Objednání spoje na zavolání je možné provést nejdříve 72 hodin předem a nejpozději 30 minut před vyjetím spoje z výchozí zastávky daného spoje.

Jak objednám výstup v zastávce na zavolání?

Výstup v takové zastávce není třeba předem objednávat. Stačí na daném spoji nastoupit do vozidla a řidiči nahlásit výstupní zastávku, autobus do ní pak automaticky zajede.

19. 9. 2023

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl