Úvod Veřejná doprava Novinky Výluka Štefánikova - II. etapa - odklon linek 10, 13, 23, 32, N2, N5 a změna zastávek a tras od 1. 9. 2016 do cca 10. 9. 2016

Výluka Štefánikova - II. etapa - odklon linek 10, 13, 23, 32, N2, N5 a změna zastávek a tras od 1. 9. 2016 do cca 10. 9. 2016

Od 1. 9. 2016 do cca 10. 9. 2016 bude probíhat II. etapa uzavírky Štefánikovy ulice.

Ve II. etapě již bude obnoven průjezd linek MHD v úseku Fialková – K Plzenci.
Ve II. etapě od 1. 9. 2016 do cca 10. 9. 2016 dojde k uzavírce Štefánikovy ulice v úseku K Plzenci – U Staré Kovárny, která ovlivní trasy a zastávky linek č. 10, 13, 23, 32, N2 a N5.

Trasa a zastávky linky č. 10.

Linka č. 10 (mimo spoje ukončené na Čechurově) pojede ulicí Štefánikova až po ulici K Plzenci, kde bude obousměrně odkloněna po trase K Plzenci – Písecká a ukončena u nákupního centra Olympia.
Zastávky „U Staré Kovárny“ a „Černice“ budou pro linku č. 10 zrušeny.

Ve směru z centra bude linka č. 10 odbavovat následovně:
Čechurov (stávající zastávka)
Fialková (stávající zastávka)
Generála Lišky (zastávka přeložena k provizornímu nástupišti cca 25m za stávající zastávku)
K Plzenci (náhradní zastávka v ulici K Plzenci za křižovatkou s ulicí Štefánikova)
Pampelišková (zastávka linky č. 32 v ulici K Plzenci)
NC Černice (zastávka linky č. 13 u Olympie)

Ve směru do centra bude linka č. 10 odbavovat následovně:
NC Černice (zastávka linky č. 13 u Olympie)
Pampelišková (zastávka linky č. 32 v ulici K Plzenci)
K Plzenci (náhradní zastávka v ulici K Plzenci před křižovatkou s ulicí Štefánikova)
Generála Lišky (zastávka přeložena k provizornímu nástupišti cca 80m před stávající zastávku)
Fialková (stávající zastávka)
Čechurov (stávající zastávka)

Trasa a zastávky linky č. 13.

Linka č. 13 pojede ulicí Štefánikova až po ulici K Plzenci, kde bude obousměrně odkloněna po trase K Plzenci – V Hliníku – K Cihelnám a ukončena v Černicích.
Vybrané spoje linky č. 13 jak ve směru do Černic tak ve směru z Černic budou při jízdě po objízdné trase zajíždět k nákupnímu centru „Olympia“, kde obslouží zastávku „NC Černice“.
Zastávka „U Staré Kovárny“ bude pro linku č. 13 zrušena.

Ve směru do Černic bude linka č. 13 odbavovat následovně:
Čechurov (stávající zastávka)
Fialková (stávající zastávka)
Generála Lišky (zastávka přeložena k provizornímu nástupišti cca 25m za stávající zastávku)
K Plzenci (náhradní zastávka v ulici K Plzenci za křižovatkou s ulicí Štefánikova)
Pampelišková (zastávka linky č. 32 v ulici K Plzenci)
NC Černice (stávající zastávka – spoje do Černic budou odjíždět ze zadní poloviny nástupiště – do zastávky NC Černice budou spoje jedoucí z centra do Černic zajíždět pouze v období od 7:20 hod. do 23:00. hod.)
K Radyni (stávající zastávka ve směru K Cihelnám)
K Losiné (stávající zastávka ve směru do Černic)
Černice (stávající výstupní zastávka v obratišti)

Ve směru do centra bude linka č. 13 odbavovat následovně:
Černice (stávající zastávka ve směru z Černic u požární nádrže)
K Losiné (stávající zastávka ve směru k Olympii)
K Radyni (stávající zastávka ve směru k Olympii)
NC Černice (stávající zastávka – spoje do centra budou odjíždět od stávajícího označníku v přední polovině nástupiště – do zastávky NC Černice budou spoje jedoucí z Černic do centra zajíždět pouze v období od 7:37 hod. do 23:20 hod.)
Pampelišková (zastávka linky č. 32 v ulici K Plzenci)
K Plzenci (náhradní zastávka v ulici K Plzenci před křižovatkou s ulicí Štefánikova)
Generála Lišky (zastávka přeložena k provizornímu nástupišti cca 80m před stávající zastávku)
Fialková (stávající zastávka)
Čechurov (stávající zastávka)

Trasa a zastávky linky č. 23.

Ve směru na Slovany pojede spoj ze zastávky „Rozcestí Podhájí“ v křižovatce ulic Štefánikova a K Cihelnám do ulice K Cihelnám, dále ulicí V Hliníku do Nepomucké přímo na Čechurov a dále na Slovany.
Ve směru na Bory pojede spoj ze zastávky „Generála Lišky“ Štefánikovou ulicí až do křižovatky s ulicí K Plzenci, do které odbočí, dále ulicemi V Hliníku a K Cihelnám do Štefánikovy ulice, kde se napojí ve směru do Radobyčic na stálou trasu.
Ve směru na Slovany obslouží v lokalitě Černic linka 23 pouze zastávky „Černice“ a „K Radyni“. Zastávky „U Staré Kovárny“, „K Plzenci“, „Generála Lišky“ a „Fialková“ nebudou v tomto směru ve dnech 1. až 10. 9. 2016 obsluhovány.
Ve směru na Bory obslouží v lokalitě Černic linka 23 zastávky „Fialková“, „Generála Lišky“, „K Plzenci“ (přeložena do ulice „K Plzenci“), „K Radyni“, „Černice“. Zastávka „U Staré Kovárny“ nebude obsluhována.

Trasa a zastávky linky č. 32.

Spoje linky pojedou obousměrně mezi zastávkami „Rozcestí Podhájí“ a „NC Černice“ odklonem ulicemi K Cihelnám a V Hliníku. V lokalitě Černic bude linka obousměrně obsluhovat zastávky „Černice“, „K Radyni“ a „NC Černice“. Zastávky „U Staré Kovárny“, „K Plzenci“ a „Pampelišková“ budou ve dnech 1. až 10. 9. 2016 pro linku č. 32 zrušeny,
Provoz linky podle výlukového jízdního řádu.

Trasa a zastávky linky č. N2.

Spoje linky pojedou obousměrně mezi zastávkami „K Plzenci“ a „Černice“ odklonem ulicemi K Plzenci, V Hliníku a K Cihelnám. Zastávka „U Staré Kovárny“ bude od noci z 1. na 2. 9., do noci z 10. na 11. 9. 2016 pro linku N2 zrušena.
Provoz linky podle výlukového jízdního řádu.

Trasa a zastávky linky č. N5.

Spoje linky pojedou obousměrně z Písecké ulice do zastávky „Rozcestí Podhájí“ odklonem ulicemi V Hliníku a K Cihelnám. V lokalitě Černic bude linka obousměrně obsluhovat zastávky „K Radyni“ a „Černice“. Zastávky „Pampelišková“ a „U Staré Kovárny“ budou od noci z 1. na 2. 9., do noci z 10. na 11. 9. 2016 pro linku N5 zrušeny.
Provoz linky podle výlukového jízdního řádu.

Od 11. 9. 2016 se předpokládá navrácení všech linek MHD v Černicích na pravidelné trasy.

http://www.pmdp.cz

10. 4. 2017

Všechny novinky

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl