Úvod Veřejná doprava Archiv novinek Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2018

Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2018

Veřejná linková doprava (autobusy)

V roce 2018 jsou stanoveny termíny změn jízdních řádů veřejné linkové (tj. autobusové) dopravy v průběhu jejich platnosti na:

  •  4. 3. 2018
  •  10. 6. 2018
  •  2. 9. 2018
  •  9. 12. 2018

Vzhledem k tomu, že jízdní řád musí být před vstupem změny v platnost schválen, budou připomínky vyřizovány dle níže uvedeného harmonogramu. Pro realizaci změny jsou nutná stanoviska všech dotčených subjektů (obcí, měst). Změny k danému termínu lze realizovat pouze v případě, že připomínka bude doručena nejpozději v den, stanovený jako mezní datum doručení připomínky.

HARMONOGRAM připomínek pro změny jízdních řádů v roce 2018

Datum změny                                     Nejzazší datum doručení připomínky  

4. 3. 2018                                              4. 1. 2018

10. 6. 2018                                            9. 3. 2018

2. 9. 2018                                              23. 6. 2018

9. 12. 2018                                            7. 9. 2018

                                  

Veřejná drážní osobní doprava (vlaky)

V průběhu platnosti jízdního řádu 2017/2018 se předpokládá jedna změna, a to 10. 6. 2018. Připomínky k této změně je třeba doručit do 15. 3. 2018.

Od 9. 12. 2018 bude platit nový jízdní řád – požadavek na změnu je nutno řešit v rámci připomínkování návrhu jízdního řádu., Návrh jízdního řádu bude v měsíci červnu 2018 zveřejněn na webu www.poved.cz a bude jej možné připomínkovat jak obcemi, tak jednotlivými cestujícími.

4. 4. 2018

Všechny novinky

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl