Úvod Veřejná doprava Novinky Změny v TARIFU IDP od 1. 1. 2018

Změny v TARIFU IDP od 1. 1. 2018

Základní přehled změn

a)  zavedení dvou nových slevových kategorií: válečný veterán a mateřská

b) sjednocení poskytování a prokazování slev v zóně 001 Plzeň a ve vnějších zónách 

Předplatné pro rok 2018 se začne prodávat od pondělí 2.10.2017.

 

1.1 ZÓNA 001 PLZEŃ

Změny v tarifu zóny 001 Plzeň s platností od 1.1.2018:

a) byly zavedeny dvě nové slevové kategorie: válečný veterán a mateřská

b) bylo zlevněno jízdné pro děti do 15 let

 

1.1.1 Základní jízdné

a) 365 denní                                                                     4 002,- Kč,

b) 183 denní                                                                     2 312,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                         dle ceníku č. 1.

 

1.1.2 Zlevněné jízdné ve výši 50%

a) 365 denní                                                                     2 001,- Kč,

b) 183 denní                                                                     1 156,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                         dle ceníku č. 1.

 

Nárok na toto jízdné má:

a) STUDENT

   žáci a studenti od 15 do 26 let, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky.

b) DŮCHODCE DO 70 LET

   osoby do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

c) OSOBA POBÍRAJÍCÍ PENĚŽITOU POMOC V MATEŘSTVÍ NEBO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

   osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (potvrzení vydané Úřadem práce), platí na jeden rok

d) VÁLEČNÝ VETERÁN

   osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů.

 

1.1.3 Zlevněné jízdné ve výši 25 %

a) 365 denní                                                                     1 001,- Kč,

b) 183 denní                                                                        578,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                          dle ceníku č. 1.

 

Nárok na toto jízdné má:

a) DÍTĚ

   děti od 6 do 15 let, splňují-li podmínku věku k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky.

 

1.1.4 Firemní jízdné

a) 365 denní                                                                     5 204,- Kč,

b) 183 denní                                                                     3 008,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                         dle ceníku č. 2.

 

1.1.5 Bezplatná přeprava

a) ZTP

   držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem,

b) DŮCHODCE NAD 70 LET

   držitel Plzeňské karty, který dosáhl věku alespoň 70 let.

c) DÁRCE KRVE

   držitelé alespoň zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety)

d) 2 DĚTI DO 6 LET v doprovodu cestujícího s předplatným jízdným IDP

e) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (§ 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně    souvisejících zákonů).

 

1.2 VNĚJŠÍ ZÓNY

Změny v tarifu vnějších zón s platností od 1.1.2018:

a) byly zavedeny pouze dvě zlevněné kategorie 50 a 25 %.

b) byly zavedeny dvě nové slevové kategorie: válečný veterán a mateřská

c) bylo zrušeno zvýhodněné jízdné (důchodce, který je držitelem zlaté Janského plakety)

d) zrušen tarif ISIC pro studenty

 

1.2.1 Základní jízdné

a) 365 denní                                                                     3 002,- Kč,

b) 183 denní                                                                     1 734,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                         dle ceníku č. 3.

 

1.2.2 Zlevněné jízdné ve výši 50%

a) 365 denní                                                                          1 501,- Kč,

b) 183 denní                                                                             867,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                             dle ceníku č. 3.

 

Nárok na toto jízdné má:

a) STUDENT

   žáci a studenti od 15 do 26 let, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky,

  •    bylo zavedeno 183 a 365 denní jízdné
  •    bylo zrušeno desetiměsíční jízdné a měsíční jízdné
  •    žáci a studenti ve věku 15 – 26 let se nově prokazují potvrzením o studiu na tiskopisu PMDP, elektronickým potvrzením nebo žákovským průkazem – je zrušena podmínka o dojížďce mezi domovem a školou (tj. studenti si mohou nahrát studentské předplatné pro jakékoliv zóny)

b) DÁRCE KRVE

   držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety),

c) DŮCHODCE DO 65 LET

   osoby, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

  •    byla zrušena podmínka dovršení 65 let – tj. nárok na zlevněné jízdné pro důchodce má každý, kdo přinese potvrzení o přiznání starobního důchodu nebo o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně vydané Českou správou sociálního zabezpečení

d) OSOBA NAD 65 LET

   všechny osoby, které dovršily věk 65 let (bez ohledu na to, zda pobírají starobní nebo invalidní důchod),

e) OSOBA POBÍRAJÍCÍ PENĚŽITOU POMOC V MATEŘSTVÍ NEBO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

   osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (potvrzení vydané Úřadem práce), platí na jeden rok

f) VÁLEČNÝ VETERÁN

   osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů,

 

1.2.3 Zlevněné jízdné ve výši 25%

a) 365 denní                                                                        750,- Kč,

b) 183 denní                                                                        433,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                            dle ceníku č. 3.

 

Nárok na toto jízdné má:

a) ZTP

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

b) DÍTĚ

   děti od 6 do 15 let, splňují-li podmínku věku k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky

  • bylo zavedeno 183 a 365 denní jízdné
  • bylo zrušeno desetiměsíční jízdné a měsíční jízdné
  • děti a žáci do 15 let se mají nárok na zlevněné předplatné do 15 let bez nutnosti se prokazovat potvrzením o studiu nebo žákovským průkazem (tj. děti a žáci si mohou nahrát žákovské předplatné pro jakékoliv zóny)

 

1.2.4 Firemní jízdné

a) 365 denní                                                                     3 903,- Kč,

b) 183 denní                                                                     2 256,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                        dle ceníku č. 2.

 

1.2.5 Bezplatná přeprava

a) děti do 6 let (cestující s platným jízdním dokladem IDP má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let),

b) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (§ 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

 

1.3 SÍŤOVÉ JÍZDNÉ

 

1.3.1 Základní síťové jízdné

a) 365 denní                                                                    22 014,- Kč,

b) 183 denní                                                                    12 716,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                       dle ceníku č. 4.

 

1.3.2 Zlevněné síťové jízdné ve výši 50%

a) 365 denní                                                                    11 007,- Kč,

b) 183 denní                                                                      6 358,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                         dle ceníku č. 4.

 

Nárok na toto jízdné má:

a) STUDENT

   žáci a studenti od 15 do 26 let, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky,

b) DÁRCE KRVE

   držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety),

c) DŮCHODCE DO 65 LET

   osoby, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně (byla zrušena podmínka dovršení 65 let), tj. nárok na zlevněné jízdné pro důchodce má každý, kdo přinese potvrzení o přiznání starobního důchodu nebo o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. Stupně vydané Českou správou sociálního zabezpečení

d) DŮCHODCE NAD 65 LET

   všechny osoby, které dovršily věk 65 let (bez ohledu na to, zda pobírají starobní nebo invalidní důchod),

e) OSOBA POBÍRAJÍCÍ PENĚŽITOU POMOC V MATEŘSTVÍ NEBO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

   osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (potvrzení vydané Úřadem práce), platí na jeden rok

f) VÁLEČNÝ VETERÁN

   osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů,

 

1.3.3 Zlevněné síťové jízdné ve výši 25%

a) 365 denní                                                                    5 504,- Kč,

b) 183 denní                                                                    3 179,- Kč,

c) volný tarif (1 – 123 denní)                                        dle ceníku č. 4.

 

Nárok na toto jízdné má:

a) ZTP

   držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

b) DÍTĚ

   děti od 6 do 15 let, splňují-li podmínku věku k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky.

21. 8. 2018

Všechny novinky

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl