Úvod Veřejná doprava Archiv novinek Státní slevy ve veřejné dopravě od 1.9.2018

Státní slevy ve veřejné dopravě od 1.9.2018

S platností od 1.9.2018 stát zavádí slevu 75 % na jednotlivém i předplatném jízdném ve vnějších zónách pro vybrané kategorie cestujících:

 • děti 15 - 18 let,
 • studenti 18 - 26 let,
 • důchodci nad 65 let.

Zlevněné jízdné se dětem a studentům přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin, resp. 18. narozenin nebo 26. narozenin.

Slevy budou poskytovány:

 • ve všech vlacích (v osobních i v rychlících a expresech)
 • na všech příměstských autobusových linkách
 • na spojích PMDP ve vnějších zónách

Slevy na předplatné jízdné neplatí tam, kde nejsou uznávány doklady IDP tzn. na rychlících (vyjma Plzeň - Blatno u Jesenice, Kařez - Železná Ruda-Alžbětín) a na některých dálkových linkách.


Děti 6 – 15 let

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jednotlivé jízdné neprokazují. Ve vozidle budou se slevou odbaveni bez nutnosti prokazovat svůj věk.

Pro nahrání profilu Dítě a zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu předloží děti při zřízení karty rodný list. Dětem bude na Plzeňskou kartu nahrán slevový profil Dítě do doby dovršení 15 let nebo do doby konce platnosti karty.

Děti v tomto věku mají od září nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň. Nárok prokazují Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem.


Děti 15 – 18 let

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jednotlivé jízdné při koupi jízdenky ve vozidle:

 • úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (občanský průkaz aj.).
 • žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů,
 • studentským průkazem ISIC
 • Plzeňskou kartou s nahraným slevovým CP student nebo IDP 15 - 18.

POZOR Děti ve věku 15 - 18 musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit platný žákovský průkaz, platný průkaz ISIC nebo úředně vydaný platný identifikační osobní doklad (Plzeňská karta s nahraným slevovým nárokem není dostačující).

Pro cestující ve věku od 15 let do 18 let bude v systému Plzeňské karty zaveden nový profil s názvem IDP 15 – 18. Tento profil bude cestujícím ve věku 15 – 18 let aktivován na Plzeňskou kartu do dovršení 18 let cestujícího bez nutnosti, aby cestující musel každý rok prokazovat, že má nárok na slevu. Tento profil bude sloužit pro nahrání zlevněného předplatného jízdného nebo jako průkaz pro prokázání slevy na jednotlivé jízdné při koupi jízdenky ve vozidle. Cestující v tomto věkovém rozhraní může mít nahrán také profil Student jehož nevýhodou je to, že studenti musí každý školní rok prokazovat nárok na slevu, který je jim nahrán pouze do 30.9. následujícího školního roku.


Student 18 – 26 let

Zlevněné jízdné je přiznáno žákům a studentům, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí.

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné při nákupu jízdenky se prokazuje:

 • platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů,
 • platným studentským průkazem ISIC
 • Plzeňskou kartou s nahraným slevovým tarifem (CP Student).

Platnost profilu Student je na Plzeňskou kartu aktivována vždy jen do 30.9. následujícího školního roku, poté musí student prokázat nárok na slevu znovu. Pokud v roce dosáhne 26 let, je mu sleva aktivována jen do dne předcházejícímu dni 26. narozenin.

POZOR Studenti musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit platný žákovský průkaz nebo platný průkaz ISIC.


Důchodce 65+

Tito cestující prokazují nárok na zlevněné jízdné při koupi jízdenky ve vozidle:

 • průkazem občana Evropské unie
 • cestovním dokladem
 • jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
 • Plzeňskou kartou s nahraným profilem Senior 65+ a Senior 70+.

POZOR

 • cestující, kteří mají na Plzeňské kartě nahraný profil důchodce do 70 let budou při nákupu jízdenky do vnější zóny ve vozidle (protože odbavení v autobusech probíhá automaticky) po předložení Plzeňské karty s tímto tarifem odbaveni na poloviční jízdné (tento tarif jim nezaručuje nárok na zlevněné státní jízdné – mohou ho mít nahráni i cestující mladší 65 let). 
 • cestující musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit úředně vydaný platný identifikační osobní doklad (občanku, pas, …) dokládající jejich věk.

Slevy Plzeňského kraje pro důchodce do 65 let, osoby na mateřské/rodičovské dovolené, válečné veterány a držitele zlaté Janského plakety jsou i nadále zachovány.

Přehledná tabulka nároků na slevy

Informační leták


Předplatné jízdné od 1.9.2018

pro děti, studenty a důchodce nad 65 let:

zóna

Dítě 6-15 let

Student 15-26 let

Důchodce nad 65 let

001 Plzeň

30

zdarma

226 Kč

226 Kč

183

1 156 Kč

1 156 Kč

365

2 001 Kč

2 001 Kč

zóna

Dítě 6-15 let

Dítě 15 – 18 let

Student 18-26 let

Důchodce nad 65 let

vnější zóny

30

85 Kč

85 Kč

85 Kč

85 Kč

183

433 Kč

433 Kč

433 Kč

433 Kč

365

750 Kč

750 Kč

750 Kč

750 Kč

21. 8. 2019

Všechny novinky

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl