Úvod Veřejná doprava Archiv novinek Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2018

Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2018

Od 1. ledna 2018 budou veřejné dopravě nabízeny nové slevy na jednotlivé jízdné, které zavádí Plzeňský kraj. Vzniknou dvě slevové kategorie:

  • první se slevou 75 % ze základního jízdného, kterou mohou nově využívat žáci/děti do 15 let,
  • druhá se slevou 50 % ze základního jízdného, kterou mohou využívat - studenti od 15 do 26 let, starobní a invalidní důchodci, držitelé zlaté Janského plakety, váleční veteráni, osoby na mateřské/rodičovské a osoby starší 65 let.

Navíc budou slevy u žáků (dětí) a studentů uznávány i o prázdninách a víkendech či při cestách mimo trasu škola – bydliště.

Výše uvedené slevy budou uznány pouze těm, kteří budou mít Plzeňskou kartu s nahranou slevovou aplikací. Plzeňskou kartu je nově možné si pořídit na dalších prodejních místech v celém kraji.

 

Prokazování nároku na slevu na jednotlivém jízdném

Za 25 % základního jízdného

Prokazování nároku na slevu

Pozn.

Děti/žáci do 15 let

Sleva je jim aktivována při zřízení Plzeňské karty na základě věku.

Bez Plzeňské karty budou děti do 15 let přepraveny za poloviční jízdné (po celý rok) nebo za žákovské jízdné po předložení žákovského průkazu a dle pravidel pro uznávání žákovského jízdného.

Za 50 % základního jízdného

 

 

Studenti 15 – 26 let

Sleva je jim aktivována po předložení žákovského průkazu nebo potvrzení o studiu na tiskopisu PMDP nebo na základě elektronického potvrzení.

Bez Plzeňské karty budou studenti do 26 let přepraveni za základní jízdné (po celý rok) nebo za žákovské jízdné po předložení žákovského průkazu a dle pravidel pro uznávání žákovského jízdného.

Starobní a invalidní důchodce

Cestující předkládají potvrzení o přiznání starobního důchodu

nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. V případě

invalidního důchodu je nárok na slevu nahrán na kartu na 2 roky.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Osoby starší 65 let

Cestující předkládají občanský průkaz.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Držitelé zlaté Janského plakety

Pro uplatnění výhod předkládají držitelé alespoň zlaté Janského

plakety osvědčení vydané Českým červeným křížem.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Váleční veteráni

Po předložení osvědčení vydávaného ministerstvem obrany ČR

podle zvláštních předpisů se nárok na slevu aktivuje do konce

platnosti Plzeňské karty.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Osoby na mateřské/rodičovské

Po předložení Potvrzení o přiznání peněžité pomoci v mateřství

se nárok na slevu aktivuje na dobu 2 let. Po předložení Rozhodnutí

o přiznání rodičovského příspěvku se nárok na slevu aktivuje na

celou dobu, kdy je příspěvek pobírán.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

 

A kde zřídit Plzeňskou kartu?

 

Co je nutné k získání Plzeňské karty?

  • vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty
  • podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty
  • občanský průkaz (za nezletilé děti musí žádost podat a kartu vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce)
  • průkazová fotografie (v Zákaznických centrech PMDP v Plzni je možné nechat se vyfotografovat)
  • doklad o nároku na slevu
  • zaplacení poplatku dle aktuálního ceníku 

Nové slevy budou platit na všech spojích v závazku veřejné služby Plzeňského kraje. Slevy budou platit ve všech osobních a spěšných vlacích ČD (a v rychlících ČD, ve kterých je způsob odbavení jako ve spěšných vlacích), v rychlících GW Train Regio a v autobusové dopravě v závazku veřejné služby Plzeňského kraje. Nebudou platit v rychlících Českých drah, expresech a vlacích InterCity (IC). Dále nebudou platit na vybraných dálkových linkách, všech linkách MHD, cyklobusech, nočních linkách či v Zelených autobusech. Slevy platí pouze na území Plzeňského kraje.

Seznam linek, na kterých budou uznávány slevy a/nebo které jsou zařazeny do IDP.

Seznam linek největšího dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., na kterých nebudou uznávány slevy naleznete ZDE

Mapa železničních tratí, na kterých platí jízdenky dle tarifu Plzeňského kraje.

Leták Tarif IDP a veřejné dopravy v Plzeňském kraji

Plakát Zlevňujeme jednotlivé jízdné od 1. 1. 2018

15. 2. 2019

Všechny novinky

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl