Tarif IDPK - ceníky

V prvním kroku si vyberte typ jízdného, poté kategorii cestujícího a snadno zjistíte cenu jízdenky. 

Tarif a tarifní zásady IDPK (úplné znění platné od 1. 6. 2023)

Dítě do 6 let | Předplatné jízdné

Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu všech dětí ve věku do 6 let, které doprovází. Dítě ve věku do 6 let se bezplatně přepravuje ve všech vozových třídách.

Dítě 6 - 15 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 0 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Mládež 15 - 18 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 260 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 1 230 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 126 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Cestující ve věku 15 - 18 let mají nárok na zlevněné předplatné na základě věku, nemusí tedy předkládat potvrzení o studiu. Sleva bude aktivována na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na základě předložení občanského průkazu.

Žáci ve věku 15 - 18 let (od 15. do 18. narozenin) mají v zóně 001 Plzeň nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v případě, že předloží Plzeňskou/Virtuální kartu s příslušným zákaznickým profilem.

Student 18 - 26 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 260 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 1 230 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 126 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Studenti ve věku 18 - 26 let (od 18. do 26. narozenin) mají nárok na zlevněné předplatné jízdné po předložení potvrzení o studiu (formulář PMDP, průkaz ISIC či platný žákovský průkaz). Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou kartu (nebo Virtuální kartu) na prodejním místě PMDP.

Studenti mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně 001 Plzeň v případě, že předloží Plzeňskou/Virtuální kartu s příslušným zákaznickým profilem.

Dospělý | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 520 Kč 330 Kč 2 234 Kč
183 dnů 2 460 Kč 1 584 Kč 10 978 Kč
365 dnů 4 252 Kč 2 900 Kč 19 000 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 0 Kč 82 Kč 558 Kč
183 dnů 396 Kč 2 744 Kč
365 dnů 725 Kč 4 750 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Starobní důchodce do 65 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 260 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 230 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 126 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají nárok na zlevněné jízdné nahraný na Plzeňské kartě nebo Virtuální kartě. Nárok na zlevněné jízdné je jim aktivován na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu po předložení potvrzení o pobírání důchodu na prodejním místě Plzeňské karty.

Invalidní důchodce do 65 let | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 260 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 230 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 126 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné.

Nárok na zlevněné jízdné mohou mít také nahraný na Plzeňské kartě nebo Virtuální kartě. Nárok na zlevněné jízdné je jim aktivován na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu po předložení potvrzení o pobírání invalidního důchodu na prodejním místě Plzeňské karty.

Senior 65+ | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.4.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 0 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Dárce krve | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové Zvýhodněné
31 dnů 0 Kč 165 Kč 1 117 Kč
183 dnů 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 1450 Kč 9 500 Kč 365 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Na slevu má nárok držitel alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, který při aktivaci předplatného na prodejním místě Plzeňské karty předloží platný průkaz vydaný Českým červeným křížem.

Válečný veterán | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 260 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 230 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 126 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je cestujícímu aktivována na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu po předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR prodejním místě Plzeňské karty

Mateřská nebo rodičovská dovolená | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 260 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 230 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 126 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je cestujícímu poskytnuta na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou kartu prodejním místě Plzeňské karty

Osoba v hmotné nouzi | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2023

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna Síťové
31 dnů 260 Kč 165 Kč 1 117Kč
183 dnů 1 230 Kč 792 Kč 5 489 Kč
365 dnů 2 126 Kč 1 450 Kč 9 500 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je cestujícímu poskytnuta na základě předložení potvrzením o přiznání nároku na sociální dávku v hmotné nouzi od místně příslušného krajského pracoviště Úřadu práce, dle místa trvalého bydliště této osoby s tím, že nárok na slevu, je aktivován na 93 dnů od data vydání potvrzení. Sleva musí být aktivována na Plzeňskou nebo Virtuální kartu prodejním místě Plzeňské karty

Přenosné/Firemní jízdné | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2022

Počet dnů Zóna 001 Plzeň   Vnější zóna
31 dnů 672 Kč 440 Kč
183 dnů 3 193 Kč 2 256 Kč
365 dnů 5 526 Kč 3 903Kč
kompletní ceník Kompletní ceník Kompletní ceník

Firemní předplatné

Firemní Plzeňská karta je určena pro firmy, OSVČ a další subjekty s přiděleným IČO, které chtějí využít možnosti využít předplatnné pro více zaměstnanců. Díky firmní Plzeńské kartě je možné využít:

  • přenosné časové předplatné IDPK (daňově uznatelný náklad)
  • elektronické peníze pro nákup jízdenek IDPK (daňově uznatelný náklad) nebo třeba pro platbu parkovného v Plzni

Více informací najdete na stránkách Plzeňské karty

Firemní jízdné je nabízeno pro zónu 001 Plzeň i pro vnější zóny.

Přenosné předplatné

Přenosné předplatné není vázané na konkrétní osobu, může ho využívat například více členů rodiny nebo parta přátel. V jednu chvíli na něj však samozřejmě může cestovat jen jedna osoba. Tímto předplatným není možné se prokázat přepravní kontrole zpětně. Nosičem tohoto předplatného je nový typ Plzeňské mini, která je k zakoupení na prodejních místech Plzeňské karty

Při ztrátě Plzeňské mini není možné vrácení předplatného ani částky na elektronické peněžence!

Přenosné předplatné je nabízeno a uznáváno pouze v zóně 001 Plzeň.

Příplatek za 1. vozovou třídu

Počet dnů Cena 
31 dnů 558 Kč
183 dnů 2 744 Kč
365 dnů 4 750 Kč
kompletní ceník Kompletní ceník

Podmínky užití

Doplatek pro 1. vozovou třídu lze užít výhradně v kombinaci s následujícími jízdními doklady IDPK:

 • jízdenka IDPK přestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • jízdenka IDPK nepřestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • předplatné jízdné IDPK plnocenné,
 • všechny varianty jízdenek Turista Plzeňskem.
 • zaměstnanecké jízdné IDPK

POZOR

Doplatek není možné využít v kombinaci na jízdenky se slevovými profily (např. studenti, děti, senioři apod.) a ohledem na podmínky stanovené pro poskytování slev státem! Pokud bude takový cestující pro jednotlivou jízdu vyžadovat cestování v první třídě, musí si pro zamýšlenou cestu zakoupit plnocennou jízdenku v profilu dospělý a k ní doplatek do 1. vozové třídy. Doplatek do 1. vozové třídy lze poskytnout dětem do 15 let pouze u skupinových variant jízdenek Turista Plzeňskem.

Prodej:

Doplatky pro 1. vozovou třídu lze získat výhradně v pokladnách a u průvodčích železničních dopravců, tj. GW Train Regio a Českých drah.

Bezplatná přeprava

Bezplatná přeprava ve všech zónách IDPK

  1. dítě ve věku do 6 let ve všech vozových třídách. Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu všech dětí ve věku do 6 let, které doprovází,
  2. průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Bezplatná přeprava v zóně 001 Plzeň

 1. držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem,
 2. držitel průkazu ZTP/P včetně jednoho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 3. osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 4. osoba, která dovršila 70 let, je držitelem úředně vydaného platného identifikačního osobního dokladu, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
 5. dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety) a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 6. dítě ve věku od 6 do 15 let, splňuje-li podmínku věku, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 7. zavazadlo, s výjimkou jízdního kola a živého zvířete.

Bezplatná přeprava ve vnějších zónách

 1. osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV) nebo Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Poznámka:

Ve vlacích železničních dopravců zařazených do IDPK je bezplatná přeprava dle Tarifu IDPK povolena pouze ve 2. vozové třídě.

Pes | Předplatné jízdné

Ceny platné od 1.1.2022

Počet dnů plnocenné   zlevněné
365 dnů 512 Kč 256 Kč

Předplatné je uznáváno pouze v zóně 001 Plzeň

Plnocenné předplatné pro psa může využít kterýkoliv držitel Plzeňské karty nebo držitel nového typu PJ Mini. V případě aktivování na Plzeňskou kartu je toto předplatné vázáno pouze na přepravu psa s konkrétním držitelem karty, předplatné na PJ Mini je přenosné a se psem se tak může přepravovat kdokoli.

Zlevněné předplatné pro psa může využít cestující, který má v zóně 001 Plzeň nárok na bezplatnou přepravu (děti do 15 let, senioři nad 70 let a dárci krve). Je možné ho aktivovat pouze na Plzeňskou kartu a tím je vázáno na přepravu psa s konkrétní osobou.

13. 6. 2023

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl