001 PLZEŇ

Základní jízdné

Základní jízdné je určeno pro cestující, kteří nemají nárok na žádnou slevu.

základní jízdné
365 denní 4 006 Kč
183 denní 2 316 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 1

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % v zóně 001 Plzeň mají:

 • STUDENT

   žáci a studenti od 15 do 26 let, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky.

 • DŮCHODCE DO 70 LET

   osoby do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

 • OSOBA POBÍRAJÍCÍ PENĚŽITOU POMOC V MATEŘSTVÍ NEBO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

   osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (potvrzení vydané Úřadem práce), platí na jeden rok

 • VÁLEČNÝ VETERÁN

   osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů.

zlevněné jízdné 50 %
365 denní 2 003 Kč
183 denní 1 158 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 1

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


Bezplatná přeprava

Nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň od 1.9.2018 mají:

 • DRŽITELÉ PRŮKAZU ZTP nebo ZTP/P, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem,
 • DŮCHODCE NAD 70 LET - držitel Plzeňské karty, který dosáhl věku alespoň 70 let a má nárok na bezplatnou přepravu aktivovaný na Plzeňské kartě.
 • DÁRCE KRVE - držitel alespoň zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety), který má nárok na bezplatnou přepravu aktivovaný na Plzeňské kartě.
 • DĚTI OD 6 DO 15 LET - splňují-li podmínku věku k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky a mají nárok na bezplatnou přepravu aktivovaný na Plzeňské kartě.
 • 2 DĚTI DO 6 LET v doprovodu cestujícího s předplatným jízdným IDPK 
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (§ 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Prokazování nároku na bezplatnou přepravu (cestující starší 70 let, dárci krve, děti 6 - 15 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P):

a) ve vozidlech PMDP:

předložením Plzeňské karty s nahraným bezplatným tarifem (cestující starší 70 let, dárce krve, děti 6 - 15 let) nebo předložením průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) ve vozidlech veřejné linkové dopravy a ve vlacích ČD:

předložením Plzeňské karty s nahraným bezplatným tarifem. Cestující s průkazem ZTP/P se musí tímto průkazem prokázat společně s Plzeňskou kartou, pokud nárokuje bezplatnou přepravu pro svého průvodce.


Firemní jízdné

Nárok na toto jízdné mají právnické osoby, které předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis z obchodního rejstříku.

365 denní 5 209 Kč
183 denní 3 010 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 2

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


VNĚJŠÍ ZÓNY (021-153)

V současné době je území IDPK  rozděleno na 69 vnějších tarifních zón, které jsou označeny čísly 021 - 143 a názvy.

Ceny předplatného a poskytované slevy jsou ve všech vnějších zónách jednotné. Zde uvedené ceny předplatného se týkají vždy jedné vnější zóny.

Základní jízdné

Základní předplatné je určeno pro cestující, kteří nemají nárok na žádnou slevu.

základní jízdné
365 denní 3 002 Kč
183 denní 1 734 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 3

Ceny jízdného platné od 1. 1. 2020


Zlevněné jízdné

 Nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % mají: 

 • DÁRCI KRVE - držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety),
 • DŮCHODCI DO 65 LET - osoby, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně
 • OSOBY POBÍRAJÍCÍ PENĚŽITOU POMOC V MATEŘSTVÍ NEBO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK - osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (potvrzení vydané Úřadem práce), platí na jeden rok
 •  VÁLEČNÍ VETERÁNI - osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů
zlevněné jízdné 50 %
365 denní 1 501 Kč
183 denní 867 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 3

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


Nárok na zlevněné jízdné ve výši 25 % mají:

 • DRŽITELÉ PRŮKAZŮ ZTP nebo ZTP/P
 • DĚTI 6 - 18 LET
 • STUDENTI 18 - 26 LET
 • OSOBY, SKTERÉ DOVRŠILY VĚK 65 LET
zlevněné jízdné 25 %
365 denní 750 Kč
183 denní 433 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 3

 Ceny jízdného platné od 1.1.2020


Bezplatná přeprava

Nárok na bezplatnou přepravu ve vnějších zónách mají:

 • děti do 6 let (cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let),
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (§ 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Firemní jízdné

Nárok na toto jízdné mají: právnické osoby, které předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis z obchodního rejstříku.

365 denní 3 903 Kč
183 denní 2 256 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 2

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


Síťové jízdné

Časové předplatné síťové platí pro celou oblast IDPK, tedy pro všechny tarfiní zóny. Nárok na aktivaci síťového předplatného vznikne cestujícímu při aktivaci předplatného pro 7 tarifních zón na Plzeňskou kartu.

Základní jízdné

Základní předplatné síťové je určeno pro cestující, kteří nemají nárok na žádnou slevu.

Základní síťové jízdné
365 denní(roční) 19 000 Kč
183 denní (šestiměsíční) 10 978 Kč
vlný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 4

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % mají:

 • DÁRCE KRVE  - držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety),
 • DŮCHODCE DO 65 LET  - osoby, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně 
 •  OSOBA POBÍRAJÍCÍ PENĚŽITOU POMOC V MATEŘSTVÍ NEBO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK - osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (potvrzení vydané Úřadem práce), platí na jeden rok
 •  VÁLEČNÝ VETERÁN - osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů

 

zlevněné síťové jízdné 50 %
365 denní 9 500 Kč
183 denní 5 489 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 4

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


Nárok na zlevněné jízdné ve výši 25 % mají:

 • DRŽITELÉ PRŮKAZŮ ZTP nebo ZTP/P
 • DĚTI 6 - 18 LET
 • STUDENTI 18- 26 LET
 • OSOBY, SKTERÉ DOVRŠILY VĚK 65 LET
zlevněné síťové jízdné 25 %
365 denní 4 750 Kč
183 denní 2 744 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 4

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


TURISTICKÉ JÍZDNÉ - ZÓNA 001 PLZEŇ

Turistické předplatné jízdné lze zakoupit pouze pro zónu 001 Plzeň v rozsahu 1 – 17 dní v základní a zlevněné variantě.

Pro získání zlevněného předplatného je nutné při jeho nákupu u přepážky prokázat věk dítěte, student se prokazuje platným studentským průkazem nebo potvrzením o studiu. Rozhodující je věk k počátku platnosti předplatného.

ceník č. 5

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


AKČNÍ JÍZDNÉ - VNĚJŠÍ ZÓNY (021 - 153)

Podmínkou k uplatnění slevy je zakoupení předplatného nejpozději tři dny před začátkem platnosti.

ceník č. 6

Ceny jízdného platné od 1.1.2020


11. 8. 2020

© 2020 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl