Tariff - Fare

First - select fare type and then select discount (if you are entitled for it).  

Child do 6 years | Season Fare

Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu všech dětí ve věku do 6 years, které doprovází. Child ve věku do 6 years se bezplatně přepravuje ve všech vozových třídách.

Child 6 - 15 years | Season Fare

Prices valid from April 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 0 CZK 175 CZK 1 117 CZK
183 Days 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

Children aged 6-15 do not prove eligibility for discount.

Youth 15 - 18 years | Season Fare

Prices valid from April 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 260 CZK 175 CZK 1 117 CZK
183 Days 1 230 CZK 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 2 126 CZK 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

Young people aged 15-18 are entitled to a discounted prepaid fare based on age. The discount will be activated on the Pilsen (or Virtual) Card upon presentation of an ID card at any PMDP sales outlet.

Passengers aged 15 to 18 years are not entitled for reduced single fare in Pilsen.

Student 18 - 26 years | Season Fare

Prices valid from April 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 260 CZK 175 CZK 1 117 CZK
183 Days 1 230 CZK 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 2 126 CZK 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

Students aged 18 - 26 (from 18. to 26. birthday) are entitled to discounted prepaid fare after submitting a proff of study (PMDP form, valid ISIC card or valid students card). Discounted season fare can be activated on Pilsen (or Virtual) Card at Pilsen Card sale's points.

Students aged 18 - 26 are not entitled to reduced single fare in Pilsen!

Adult | Season Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 520 CZK 350 CZK 2 234 CZK
183 Days 2 460 CZK 1 734 CZK 10 978 CZK
365 Days 4 252 CZK 3 002 CZK 19 000 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List
Akční předplatné

Disabled Status ID Card holders | Season Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 0 CZK 87 CZK 558 CZK
183 Days 433 CZK 2 744 CZK
365 Days 750 CZK 4 750 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List

Retired under 65 years | Season Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 260 CZK 175 CZK 1 117CZK
183 Days 1 230 CZK 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 2 126 CZK 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

Persons up to 65 years of age who receive a retirement pension or a disability pension for disability of the third degree are entitled to a reduced prepaid fare if they present a pension proof at one of the PMDP sales outlets. Entitlement for reduced season fare can be activated on Pilsen (or Virtual) card at Pilsen card sales's points.

Senior 65- 70 years | Season Fare

Prices valid from April 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 260 CZK 175 CZK 1 117 CZK
183 Days 1 230 CZK 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 2 126 CZK 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

Persons aged 65 to 70 are entitled to a reduced season fare if they present their valid ID card (photo, name, date of birth). Discounted season fare or discount for single tickets can be activated on Pilsen (or Virtual) card at Pilsen Card sale's point.

Senior 70+ | Season Fare

Prices valid from April 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 0 CZK 175 CZK 1 117 CZK
183 Days 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List

Senior citizens over 70 years of age are entitled to free transport in Zone 001 Pilsen. Their entitlement can be proved by ID card or similar identity document in the vehicle.

Blood donor | Season Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff Concessionary tariff
31 Days 0 CZK 175 CZK 1 117 CZK
183 Days 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 1 501 CZK 9 500 CZK 365 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

The reduced fare is granted to the holders of at least the Gold Medal (plaque) of Prof. Jan Janský, MD. The entitlement to the reduced fare or reduced season ticket can be activated on the Pilsen card at Pilsen card sale's point after submitting a valid ID issued by the Czech Red Cross.

War veteran | Season Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 260 CZK 175 CZK 1 117CZK
183 Days 1 230 CZK 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 2 126 CZK 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

The reduced fare is activated on the Pilsen card after presenting the War Veteran's Card/Certificate issued by the Ministry of Defence of the Czech Republic at one of the Pilsen card sales outlets.

Maternity leave | Season Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone Network tariff
31 Days 260 CZK 175 CZK 1 117CZK
183 Days 1 230 CZK 867 CZK 5 489 CZK
365 Days 2 126 CZK 1 501 CZK 9 500 CZK
Price List Complete Price List Complete Price List Complete Price List

Note:

Persons receiving maternity or parental allowance, or persons on maternity or parental leave are entitled to a reduced season fare upon presentation of a certificate from the Czech Social Security Administration stating that they have been granted maternity allowance, a notification from the Labour Office stating that they have been granted parental allowance, or a certificate from their employer stating that they are on maternity or parental leave. The discount must be activated on the Pilsen (or Virtual) card at one of Pilsen card sales outlet.

Portable/Company | Season Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Zone 001 Pilsen   Outer zone
31 Days 672 CZK 440 CZK
183 Days 3 193 CZK 2 256 CZK
365 Days 5 526 CZK 3 903CZK
Price List Complete Price List Complete Price List

Company season fare

The Company Pilsen card is intended for companies, self-employed persons and other entities with an assigned ID number. With Comapny Pilsen Card you can:

  • IDPK portable season fare (tax-deductible expense)
  • elektronické peníze pro nákup jízdenek IDPK (daňově uznatelný náklad) nebo třeba pro platbu parkovného v Plzni

Více informací najdete na stránkách Pilsenské karty

Firemní jízdné je nabízeno pro zónu 001 Pilsen i pro Outer zones.

Přenosné předplatné

Přenosné předplatné není vázané na konkrétní osobu, může ho využívat například více členů rodiny nebo parta přátel. V jednu chvíli na něj však samozřejmě může cestovat jen jedna osoba. Tímto předplatným není možné se prokázat přepravní kontrole zpětně. Nosičem tohoto předplatného je nový typ Pilsenské mini, která je k zakoupení na prodejních místech Pilsenské karty

Při ztrátě Pilsenské mini není možné vrácení předplatného ani částky na elektronické peněžence!

Přenosné předplatné je nabízeno a uznáváno pouze v zóně 001 Pilsen.

First class surcharge

31 Days 558 CZK
183 Days 2 744 CZK
365 Days 4 750 CZK
Price List Complete Price List

Podmínky užití

Doplatek pro 1. vozovou třídu lze užít výhradně v kombinaci s následujícími jízdními doklady IDPK:

 • jízdenka IDPK přestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • jízdenka IDPK nepřestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • předplatné jízdné IDPK plnocenné,
 • všechny varianty jízdenek Tourist in Pilsen Region.
 • zaměstnanecké jízdné IDPK

POZOR

Doplatek není možné využít v kombinaci na jízdenky se slevovými profily (např. Studenti, děti, senioři apod.) a ohledem na podmínky stanovené pro poskytování slev státem! Pokud bude takový cestující pro jednotlivou jízdu vyžadovat cestování v první třídě, musí si pro zamýšlenou cestu zakoupit plnocennou jízdenku v profilu Adult a k ní doplatek do 1. vozové třídy. Doplatek do 1. vozové třídy lze poskytnout dětem do 15 years pouze u skupinových variant jízdenek Tourist in Pilsen Region. Doplatek do 1. třídy aktuálně též nelze využít k Zaměstnaneckému jízdnému IDPK.

Prodej:

Doplatky pro 1. vozovou třídu lze získat výhradně v pokladnách a u průvodčích železničních dopravců, tj. GW Train Regio a Českých drah.

Free Fare

Free Fare ve všech zónách IDPK

  1. Child ve věku do 6 years ve všech vozových třídách. Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu všech dětí ve věku do 6 years, které doprovází,
  2. průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují souTimeně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Free Fare v zóně 001 Pilsen

 1. držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem,
 2. držitel průkazu ZTP/P včetně jednoho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují souTimeně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 3. osoba, která dovršila 70 years, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 4. osoba, která dovršila 70 years, je držitelem úředně vydaného platného identifikačního osobního dokladu, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
 5. Blood donor, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety) a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 6. Child ve věku od 6 do 15 years, splňuje-li podmínku věku, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 7. zavazadlo, s výjimkou jízdního bikes a živého zvířete.

Free Fare ve vnějších zónách

 1. osoba, která dovršila 70 years, je držitelem Karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů CZ (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Pilsen - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Note:

Ve vlacích železničních dopravců zařazených do IDPK je bezplatná přeprava dle Tarifu IDPK povolena pouze ve 2. vozové třídě.

Dog | Předplanté jízdné

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days plnocenné   zlevněné
365 Days 512 CZK 256 CZK

Předplanté je uznáváno pouze v zóně 001 Pilsen

Plnocenné předplatné pro psa může využít kterýkoliv držitel Pilsenské karty nebo držitel nového typu PJ Mini. V případě aktivování na Pilsenskou kartu je toto předplatné vázáno pouze na přepravu psa s konkrétním držitelem karty, předplatné na PJ Mini je přenosné a se psem se tak může přepravovat kdokoli.

Zlevněné předplatné pro psa může využít cestující, který má v zóně 001 Pilsen nárok na bezplatnou přepravu (děti do 15 years, senioři nad 70 years a dárci krve). Je možné ho aktivovat pouze na Pilsenskou kartu a tím je vázáno na přepravu psa s konkrétní osobou.

Child do 6 years | Jednotlivé jízdné

Child 6 - 15 years | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time
(min)
 
 Price
PK   
001 Pilsen    30 min  0 CZK  9 CZK
 60 min  0 CZK  11 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min  6 CZK  15 CZK
 P+2V  90 min  11 CZK  20 CZK
 P+3V  120 min  16 CZK  25 CZK
 P+4V  150 min  21CZK  30 CZK
 P+5V  180 min  26 CZK  35 CZK
Outer zones
CZ
 
 1V  60 min  6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V 180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 31 CZK 40 CZK

Note:

Cestující ve věku od 6 years do 15 years nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Youth 15 - 18 years | Single Transfer Fare

Note: Cestující ve věku od 15 - 18 years (ode dne 15. narozenin) nemají nárok
na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně 001 Pilsen.

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
001 Pilsen    30 min 18 CZK
 60 min 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 24 CZK
 P+2V  90 min 29 CZK
 P+3V  120 min 34 CZK
 P+4V  150 min 39 CZK
 P+5V  180 min 44 CZK
Outer zones
CZ
 
 1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 49 CZK

Note:

Cestující prokazuje nárok na zlevněné jednotlivé jízdné předložením platného osob-
ního identifikačního dokladu
(např. OP, pas), který obsahuje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • fotografii nebo digitální zpracování podoby.

Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle
dosavadních právních předpisů, nebo platným průkazem ISIC. Průkazy dle
předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou
platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích
školních roků nebo průkaz ISIC bez aktuální validační známky), avšak za podmínky,
že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího.
Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti
v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Student 18 - 26 years | Single Transfer Fare

Note:Studenti ve věku od 18 - 26 years (ode dne 18. narozenin) nemají nárok
na zlevněné jednotlivé jízdné v zóně 001 Pilsen.

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
001 Pilsen    30 min 18 CZK
 60 min 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 24 CZK
 P+2V  90 min 29 CZK
 P+3V  120 min 34 CZK
 P+4V  150 min 39 CZK
 P+5V  180 min 44 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min  60 CZK
Network ticket   240 min 49 CZK

Note:

Cestující prokazuje nárok na zlevněné jednotlivé jízdné předložením platného
žákovského průkazunebo platného průkazu ISIC

Adult | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
001 Pilsen    30 min  18 CZK
 60 min 22 CZK
001 Pilsen + Outer zones   P+1V  60 min 26 CZK
 P+2V  90 min 36 CZK
 P+3V  120 min 46 CZK
 P+4V  150 min 56 CZK
 P+5V  180 min 66 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 12 CZK
 2V  60 min  22 CZK
 3V  90 min 32 CZK
 4V  120 min 42 CZK
 5V  150 min 52 CZK
 6V  180 min 62 CZK
Outer zones Germany   1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 72 CZK

Maternity leave | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
PK 
001 Pilsen    30 min 18 CZK
 60 min 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 24 CZK
 P+2V  90 min 29 CZK
 P+3V  120 min 34 CZK
 P+4V  150 min  39 CZK
 P+5V  180 min  44 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min  6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min  20 CZK
 2VN  120 min  40 CZK
 3VN  180 min  60 CZK
Network ticket   240 min  49 CZK

Note:

Sleva je na Pilsenskou kartu aktivována po předložení potvrzení České správy sociál-
ního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována
po dobu 2 years od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání
rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/
oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské
či rodičovské dovolené.

Sleva musí být aktivována na Pilsenskou kartu na prodejním místě Pilsenské karty.

Blood donor | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
PK   
001 Pilsen    30 min 0 CZK 18 CZK
 60 min 0 CZK 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min  6 CZK 24 CZK
 P+2V  90 min 11 CZK 29 CZK
 P+3V  120 min 16 CZK 34 CZK
 P+4V  150 min 21 CZK 39 CZK
 P+5V  180 min 26 CZK 44 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 31 CZK 49 CZK

Note:

Sleva je přiznána držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana
Janského, který musí mít nárok na slevu nahraný na Pilsenskou kartu na pro-
dejním místě Pilsenské karty.

Pro nahrání nároku na slevu se musí cestující prokázat platným průkazem
vydaným Českým červeným křížem.

War veteran | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
PK 
001 Pilsen    30 min 18 CZK
 60 min 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 24 CZK
 P+2V  90 min 29 CZK
 P+3V  120 min 34 CZK
 P+4V  150 min 39 CZK
 P+5V  180 min 44 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 49 CZK

Note:

Sleva je na Pilsenskou kartu aktivována po předložení Průkazu/Osvědčení váleč-
ného veterána vydaného Ministerstvem obrany CZ . Sleva musí být aktivována
na Pilsenskou kartu na prodejním místě Pilsenské karty.

Návštěva dětí v ústavech |
Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
PK 
001 Pilsen    30 min 18 CZK
 60 min 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 24 CZK
 P+2V  90 min 29 CZK
 P+3V  120 min 34 CZK
 P+4V  150 min 39 CZK
 P+5V  180 min 44 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 49 CZK

Note: Nárok na slevu vzniká předloženám průkazu, který vydává a potvrzuje
ústav, ve kterém je Child umístěno.

Retired under 65 years | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
PK   
001 Pilsen    30 min 9 CZK 18 CZK
 60 min 11 CZK 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 15 CZK 24 CZK
 P+2V  90 min 20 CZK 29 CZK
 P+3V  120 min 25 CZK 34 CZK
 P+4V  150 min 30 CZK 39 CZK
 P+5V  180 min 35 CZK 44 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 40 CZK 49 CZK

Note:

Osoby do 65 years pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu
III. stupně mají nárok na zlevněné jednotlivé jízdné za předpokladu, že mají
na Pilsenské kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku.

Sleva musí být aktivována na Pilsenskou kartu na prodejním místě
Pilsenské karty.

Pokud má cestující starší 65 years na kartě nahrán profil Retired under 70 a nemá
na ní souTimeně nahrán profil Senior 65+, bude po předložení Pilsenské karty
odbaven jako Retired up to 65 years.

Senior nad 65 years | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
PK   
001 Pilsen    30 min 9 CZK 18 CZK
 60 min 11 CZK 22 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 15 CZK 24 CZK
 P+2V  90 min 20 CZK 29 CZK
 P+3V  120 min 26 CZK 34 CZK
 P+4V  150 min 30 CZK 39 CZK
 P+5V  180 min 35 CZK 44 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
 6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 40 CZK 49 CZK

Note:

Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Případně je možné slevu aktivovat na prodejním místě PMDP na Pilsenskou kartu (v případě kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy se cestující musí prokázat některým z předepsaných dokladů).

Note:

Pokud má cestující starší 65 years na kartě nahrán profil Retired under 70
a nemá na ní souTimeně nahrán profil Senior 65+, bude po předložení
Pilsenské karty odbaven jako Retired up to 65 years.

Senior nad 70 years | Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
001 Pilsen    30 min 0 CZK
 60 min 0 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 6 CZK
 P+2V  90 min 11 CZK
 P+3V  120 min 16 CZK
 P+4V  150 min 21 CZK
 P+5V  180 min 26 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 6 CZK
 2V  60 min 11 CZK
 3V  90 min 16 CZK
 4V  120 min 21 CZK
 5V  150 min 26 CZK
6V  180 min 31 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 31 CZK

Note:

Cestující prokazuje nárok na bezplatnou přepravu Pilsenskou kartou
s nahraným bezplatným tarifem nebo platným dokladem totožnosti (OP, pas).

Disabled Status ID Card holders |
Single Transfer Fare

Prices valid from January 1, 2022.

Zone Time (min)   Price
001 Pilsen    30 min 0 CZK
 60 min 0 CZK
001 Pilsen
+
Outer zones
 
 P+1V  60 min 3 CZK
 P+2V  90 min 5 CZK
 P+3V  120 min 8 CZK
 P+4V  150 min 10 CZK
 P+5V  180 min 13 CZK
Outer zones CZ   1V  60 min 3 CZK
 2V  60 min 5 CZK
 3V  90 min 8 CZK
 4V  120 min 10 CZK
 5V  150 min 13 CZK
 6V  180 min 15 CZK
Outer zones
Germany
 
 1VN  60 min 20 CZK
 2VN  120 min 40 CZK
 3VN  180 min 60 CZK
Network ticket   240 min 15 CZK

Nárok na bezplatnou přerpavu v zóně 001 Pilsen a nárok na zlevněné jízdné
prokazuje cestující ve vozidle předložením platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

First class surcharge

Time (min) Price
60 min 20 CZK
240 min 40 CZK

Podmínky užití

Doplatek pro 1. vozovou třídu lze užít výhradně v kombinaci s následujícími jízdními doklady IDPK:

 • jízdenka IDPK přestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • jízdenka IDPK nepřestupní ve výši plnocenného jízdného,
 • předplatné jízdné IDPK plnocenné,
 • všechny varianty jízdenek Tourist in Pilsen Region.

POZOR

Doplatek není možné využít v kombinaci na jízdenky se slevovými profily (např. Studenti, děti, senioři apod.) a ohledem na podmínky stanovené pro poskytování slev státem! Pokud bude takový cestující pro jednotlivou jízdu vyžadovat cestování v první třídě, musí si pro zamýšlenou cestu zakoupit plnocennou jízdenku v profilu Adult a k ní doplatek do 1. vozové třídy. Doplatek do 1. vozové třídy lze poskytnout dětem do 15 years pouze u skupinových variant jízdenek Tourist in Pilsen Region. Doplatek do 1. třídy aktuálně též nelze využít k Zaměstnaneckému jízdnému IDPK.

Prodej:

Doplatky pro 1. vozovou třídu lze získat výhradně v pokladnách a u průvodčích železničních dopravců, tj. GW Train Regio a Českých drah.

Free Fare

Free Fare ve všech zónách IDPK

  1. Child ve věku do 6 years ve všech vozových třídách. Cestující s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí ve věku do 6 years. V případě vozidla dopravce PMDP, a.s. není počet přepravovaných dětí ve věku do 6 years omezen,
  2. průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují souTimeně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

Free Fare v zóně 001 Pilsen

 1. držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem,
 2. držitel průkazu ZTP/P včetně jednoho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují souTimeně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
 3. osoba, která dovršila 70 years, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 4. osoba, která dovršila 70 years, je držitelem úředně vydaného platného identifikačního osobního dokladu, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
 5. Blood donor, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety) a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 6. Child ve věku od 6 do 15 years, splňuje-li podmínku věku, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
 7. zavazadlo, s výjimkou jízdního bikes a živého zvířete.

Free Fare ve vnějších zónách

 1. osoba, která dovršila 70 years, je držitelem Karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů CZ (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Pilsen - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Note:

Ve vlacích železničních dopravců zařazených do IDPK je bezplatná přeprava dle Tarifu IDPK povolena pouze ve 2. vozové třídě.

Luggages, bikes and animals

1.Přepravné za přepravu zavazdla

Přepravné za přepravu zavazadla po území vnitřní zóny 001 Pilsen a po území vnějších tarifních zón je stanoveno pro případ přepravy:

 • jízdního bikes,
 • složené koloběžky,
 • zvířete bez schrány,
 • zavazadla překračujícího rozměry dle bodu 3.

POZOR:

Jízdní doklady pro přepravu zavazadel dle tarifu IDPK neplatí pro přepravu zavazadel ve vozidlech dopravce PMDP, a.s. Podrobné informace o přepravě zavazadel u dopravce PMDP, a.s. naleznete na zde.

Time Price
240 min 20 CZK
24 hod 40 CZK

2. Free Fare ve všech tarifních zónách

Nárok na bezplatnou přepravu ve všech tarifních zónách je stanoven pro případ přepravy:

 • dětského kočárku s Childtem,
 • jednoho páru lyží v obalu,
 • živého zvířete, pokud je po celou dobu přepravy mumístěno v zavazadle o rozměrech do (včetně) 25x40x60 cm. Nárok se vztahuje na přepravu jednoho zavazadla s živým zvířetem, popř. zvířaty,
 • složené koloběžky v případě, že její uložení nebrání bezpečné přepravě osob a nezpůsobí poškození vozidla.

3. Free Fare ve vnějších zónách

Nárok na bezplatnou přepravu ve všech vnějších zónách (kromě vozidel dopravce PMDP, a.s.) je stanoven pro přepravu:

 • snadno přenosné věci, kterou lze umístit ve vozidle dopravce na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo dle potřeby držet na klíně (tzv. příruční zavazadla),
 • zavazadla, které má rozměry mac 20x30x50cm, nebo zavazadlo tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80x100 cm přičemž jejich hmotnost nepřesahuje 25 kg,
 • dětského kočárku pro Child, které je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • invalidního vozíku pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • tašky na kolečkách, kterou má držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • živého zvířete či zvířat ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 25x40x60 cm. Nárok se vztahuje na přepravu jedné schrány.

Není li bezplatná přeprava zavazadla stanovena dle tarifu IDPK, postupuje se dle smluvních přepravích podmínek dopravce, se kterým cestující cestuje.

Non-transfer Single fare

The non-transfer IDPK ticket is valid for transport on the connection for which it was purchased. It is automatically issued to a passenger who meets the conditions (distance from the boarding to the exit stop is max. 10 km). This ticket is not a zone ticket, ie. traveling across the zones border does not affect the price of the ticket.

It is not possible to purchase this ticket to use to travel within the city of Pilsen (ie it cannot be purchased if the boarding and departure stop is located in Pilsen). The ticket can be used to travel to Pilsen from outer zone (if the conditions stated above are met), but it can‘ t be used to travel on public transport operated by PMDP.

Category Price 
Child 6- 15 years 6 CZK
Youth 15 - 18 years 6 CZK
Student 18 - 26 years 6 CZK
Adult 12 CZK
držitel ZTP nebo ZTP/P 3 CZK
Blood donor 6 CZK
Retired up to 65 years 6 CZK
Senior 65+ 6 CZK
Maternity leave 6 CZK
War veteran 6 CZK
návštěva dětí 6 CZK

Tourist in Pilsen Region

jízdenka Tourist in Pilsen Region umožňuje přepravu po území celého Pilsenského kraje po dobu 24 hodin ve většině spojů zařazených do IDPK.

Jízdenku lze zakoupit:

 • ve všech autobusech v barvách Pilsenského kraje
 • ve vlacích od průvodčích
 • na nádraží v pokladně
 • v mobilní aplikaci Virtuální karta
 • v e-shopu ČD

Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od zakoupení.

Tourist in Pilsen Region JEDNOTLIVEC   SKUPINA
bez MHD Pilsen 130 CZK   250 CZK
včetně MHD Pilsen 180 CZK   350 CZK

Tourist in Pilsen Region and in Bavaria

Jízdenka Tourist in Pilsen Region umožňuje přepravu po území IDPK v obvodu České republiky i v obvodu Svobodného státu Bavorsko (zóny 184 - 186 )po dobu 24 hodin ve většině spojů zařazených do IDPK.

Jízdenku lze zakoupit:

 • ve všech autobusech v barvách Pilsenského kraje
 • ve vlacích od průvodčích
 • na nádraží v pokladně
 • v mobilní aplikaci Virtuální karta
 • v e-shopu ČD

Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od zakoupení.

Tourist in Pilsen Region and in Bavaria JEDNOTLIVEC   SKUPINA
bez MHD Pilsen 240 CZK   360 CZK

Turisticté jízdné v zóně 001 Pilsen

Turistickou jízdenku (varianta Pilsenské karty) je možné využívat při cestování v zóně 001 Pilsen u všech dopravců IDPK.Na Turistickou jízdenku lze nahrát předplatné pro zónu 001 Pilsen v rozsahu 1 – 17 dní nebo elektronické peníze až do výše 3 500 CZK.

Jízdenku lze získat na Zákaznických centrech PMDP a v Informačním centru města Plzně. Jízdenka je vratná a je vydávána oproti záloze ve výši 100 CZK.

Smluvní prodejci jsou oprávněni vybírat manipulační poplatek ve výši 20 CZK za nabití karty.

Turistickou jízdenku je možné vrátit na všech prodejních místech a v případě, že máte zůstatek na elektronické peněžence, bude Vám navrácen bez poplatku. Částka, kterou jste zaplatil/a při převzetí jízdenky, Vám bude vyplaPrice v případě nepoškozené Turistické jízdenky.

Prices valid from January 1, 2022.

Počet Days Základní jízdné   Zlevněné jízdné
1 64 CZK 32 CZK
2 128 CZK 64 CZK
3 176 CZK 88 CZK
4 224 CZK 112 CZK
5 226 CZK 133 CZK
6 300 CZK 150 CZK
7 334 CZK 167 CZK
8 360 CZK 180 CZK
9 384 CZK 192 CZK
10 402 CZK 201 CZK
11 424 CZK 212 CZK
12 440 CZK 220 CZK
13 454 CZK 227 CZK
14 470 CZK 235 CZK
15 480 CZK 240 CZK
16 492 CZK 246 CZK
17 502 CZK 251 CZK

Na zlevněnou jízdenku mají nárok:

 • děti od 6 do 15 years, splňují-li podmínku věku k počátku platnosti turistické Timeové předplatné jízdenky, a pokud nemají nárok na bezplatnou přepravu,
 • osoby od 15 do 18 years, splňují-li podmínku věku k počátku platnosti turistické Timeové předplatné jízdenky,
 • Studenti od 18 do 26 years, jsou-li Studenty od 18 do 26 years k počátku platnosti turistické Timeové předplatné jízdenky,
 • osoby od 65 do 70 years.

Nárok na zlevněnou jízdenku se prokazuje jak při pořízení Turistické jízdenky, tak i při přepravní kontrole ve voze.

440323 Pilsen - Karlovy Vary

Na lince 440323 platí na území Karlovarského kraje mimo obvod IDPK či při mezikrajském spojení jednotlivé jízdné dle níže uvedeného ceníku.

  1. Tarif je nepřestupní.
  2. Tarif se uplatní pro odbavení:
   • v mezikrajské relaci (výchozí a cílová zastávka se nachází na území jiného kraje)
   • ve vnitrokrajské relaci sousedního kraje (pokud tento kraj nestanoví jinak).
 1. V tarifu je k dispozici pouze jednotlivé jízdné, není stanoveno předplatné jízdné.

Podrobné informace k mezikrajskému tarifu naleznete zde.

Prices valid from January 1, 2022.

Tarifní km Plné jízdné  Zlevněné
jízdné (50%)
 
 Zlevněné
jízdné (25%)
1 - 4 km 12 CZK 6 CZK 3 CZK
5 - 7 km 16 CZK 8 CZK 4 CZK
8 - 10 km 20 CZK 10 CZK 5 CZK
11 - 13 km 24 CZK 12 CZK 6 CZK
14 - 17 km 28 CZK 14 CZK 7 CZK
18 - 20 km 32 CZK 16 CZK 8 CZK
21 -25 km 38 CZK 19 CZK 9 CZK
26 - 30 km 42 CZK 21 CZK 10 CZK
31 - 35 km 46 CZK 23 CZK 11 CZK
36 - 40 km 52 CZK 26CZK 13 CZK
41 - 45 km 56 CZK 28 CZK 14 CZK
46 - 50 km 60 CZK 30 CZK 15 CZK
51 - 55 km 66 CZK 33 CZK 16 CZK
56 - 60 km 74 CZK 37 CZK 18 CZK
61 - 70 km 84 CZK 42 CZK 21 CZK
71 - 80 km 92 CZK 46 CZK 23 CZK
81 - 90 km 100 CZK 50 CZK 25 CZK

2022 / 07 / 11

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizer of Public Transport in the Pilsen Region and Integrated Transport of the Pilsen Region (IDPK)

Follow us on Instagram

Created by Beneš & Michl