Úvod Aktuality Železniční jízdní řád 2019/20

Železniční jízdní řád 2019/20

Od 15. prosince 2019 vstupuje v platnost nový železniční řád. Zde Vás seznamujeme s nejdůležitějšími změnami a zároveň zde naleznete jeho podobu.

Přečíslování tratí

Na základě rozhodnutí správce infrastruktury, tj. Správy železniční dopravní cesty, dochází k přečíslování tratí. Trať 170 nově povede v trase Praha – Plzeň – Klatovy, trať z Plzně do Chebu nově získává číslo 178. Trať 183 se zkracuje do úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín. Nově se do jízdního řádu vrací trať Svojšín – Bor, a to pod číslem 186. U trati Plzeň – České Budějovice dochází k rozlomení ve Strakonicích, úsek Plzeň – Strakonice bude mít číslo 191. Tím dochází k posunu čísla trati Nepomuk – Blatná na hodnotu 192.

Více rychlíků do Klatov

Plzeňský kraj se připojil k objednávce dálkové dopravy na lince R16 Praha – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín. Mezi Plzní a Klatovy tak téměř po celý den vznikne hodinový interval rychlého spojení a dojde k významné zvýšení četnosti rychlého spojení z Prahy do Klatov. Vlivem nasazením většího počtu rychlíkových souprav na trase Praha – Plzeň – Klatovy dojde k nárůstu kultury cestování.

Obnovení provozu ze Staňkova do Horšovského Týna v pracovní dny

V pracovní dny dochází k obnovení provozu na trati Staňkov – Horšovský Týn. Opět tak bude možné spojení s přestupem ve Staňkově, které dnes funguje jen o víkendu. O víkendech a v pracovní dny dopoledne dojde navíc k prodloužení vlaků z trati 182 do/z Holýšova, kde budou přípoje na Západní expresy. Dojde tak ke zrychlení spojení oblasti Horšovskotýnska s Plzní a Prahou.

Nové školní spoje v Pošumaví

Na trati Horažďovice předměstí – Sušice dochází k mírnému posílení spojení. Mezi zásadní změny patří zavedení nových školních spojů ze Sušice do Klatov a i z Klatov do Sušice s příjezdy do uvedených měst kolem 7:30. Toto spojení dnes zcela chybělo.

Zlepšení návazností na hraničním přechodu v Železné Rudě-Alžbětíně

Vlivem časových posunů spojů dochází k vytvoření těsných minutových přípojů mezi vlaky do Čech a Německa. Půjde tak cestovat například z Klatov do Zwieselu za necelých 80 minut.

Nový spěšný vlak z Horažďovic předměstí do Plzně

Na základě požadavku obcí dochází k navýšení četnosti jízdy spojů mezi Nepomukem a Horažďovicemi předměstí. Nově bude možné v pracovní dny opět po 17. hodině cestovat z Plzně do oblasti Prácheňska, v opačném směru bude zaveden nový spěšný vlak po 8. hodině ranní z Horažďovicka do Plzně. Ke zmíněným vlakům budou zajištěny přípoje do/ze Sušice

Zvýšení četnosti spojení na území celého kraje

Plošně na území kraje dojde ke zvýšení četnosti spojení železniční dopravou tak,  aby byla dostupnější a atraktivnější

JÍZDNÍ ŘÁDY

17. 3. 2020

Všechny aktuality

© 2021 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl