Úvod Veřejná doprava Novinky Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2019

Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2019

Veřejná linková doprava (autobusy)

V roce 2019 jsou stanoveny termíny změn jízdních řádů veřejné linkové (tj. autobusové) dopravy v průběhu jejich platnosti na:

  • 3. 3. 2019
  • 9. 6. 2019
  • 1. 9. 2019
  • 15. 12. 2019

Vzhledem k tomu, že jízdní řád musí být před vstupem změny v platnost schválen, budou připomínky vyřizovány dle níže uvedeného harmonogramu. Pro realizaci změny jsou nutná stanoviska všech dotčených subjektů (obcí, měst). Změny k danému termínu lze realizovat pouze v případě, že připomínka bude doručena nejpozději v den, stanovený jako mezní datum doručení připomínky.

HARMONOGRAM připomínek pro změny jízdních řádů v roce 2019

Datum změny                                     Datum doručení připomínky

3. 3. 2019                                              15. 1. 2019

9. 6. 2019                                              15. 3. 2019

1. 9. 2019                                              15. 6. 2019

15. 12. 2019                                            9. 9. 2019

 

Veřejná drážní osobní doprava (vlaky)

V průběhu platnosti jízdního řádu 2018/2019 se předpokládá jedna změna, a to 9. 6. 2019. Připomínky k této změně je třeba doručit do 15. 3. 2019. Od 15. 12. 2019 bude platit nový jízdní řád – požadavek na změnu je nutno řešit v rámci připomínkování návrhu jízdního řádu., Návrh jízdního řádu bude v měsíci červnu 2019 zveřejněn na webu www.poved.cz a bude jej možné připomínkovat jak obcemi, tak jednotlivými cestujícími.

18. 1. 2019

Všechny novinky

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl