Úvod Veřejná doprava Novinky Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2017

Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2017

Veřejná linková doprava (autobusy)

V roce 2017 jsou stanoveny termíny změn jízdních řádů veřejné linkové (tj. autobusové) dopravy v průběhu jejich platnosti na:

  •  5. 3. 2017
  •  11. 6. 2017
  •  3. 9. 2017
  •  10. 12. 2017

Vzhledem k tomu, že jízdní řád musí být před vstupem změny v platnost schválen, budou připomínky vyřizovány dle níže uvedeného harmonogramu. Pro realizaci změny jsou nutná stanoviska všech dotčených subjektů (obcí, měst).
Změny k danému termínu lze realizovat pouze v případě, že připomínka bude doručena nejpozději v den, stanovený jako mezní datum doručení připomínky.

HARMONOGRAM připomínek pro změny jízdních řádů v roce 2017

Datum změny                                     Datum doručení připomínky

5. 3. 2017                                            3. 1. 2017
11. 6. 2017                                          31. 3. 2017
3. 9. 2017                                            30. 6. 2017
10. 12. 2017                                        30. 9. 2017

Veřejná drážní osobní doprava (vlaky)

V průběhu platnosti jízdního řádu 2016/2017 se předpokládá jedna změna, a to 11. 6. 2017. Připomínky k této změně je třeba doručit do 20. 3. 2017. Od 10. 12. 2017 bude platit nový jízdní řád – požadavek na změnu je nutno řešit v rámci připomínkování návrhu jízdního řádu, o jehož zveřejnění jsou obce informovány.

10. 4. 2017

Všechny novinky

© 2022 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl