Úvod Veřejná doprava Archiv novinek Návrh dopravního řešení pro okres Tachov od roku 2020

Návrh dopravního řešení pro okres Tachov od roku 2020

Dne 26. ledna byly obeslány obce s upraveným návrhem dopravního řešení okresu Tachov.

Nové autobusové jízdní řády vycházejí z několika principů:

  • Páteřní systém veřejné dopravy je železniční doprava

Nové autobusové jízdní řády ve větší míře navazují na železniční dopravu. Vlaky jezdí již několik let po většinu dne v pravidelném intervalu. Bylo tedy možné sestavit a navrhnout nové autobusové jízdní řády tak, aby tento interval pokud možno respektovaly a cestující tak měli možnost přestupu na vlaky jako na vyšší a kapacitní systém veřejné dopravy. Po zavedení nového dopravního řešení bude možné využívat spoje více dopravců, na jeden jízdní doklad. Souběh autobusové a drážní dopravy snižuje efektivitu obou druhů veřejné dopravy, neboť nabízí cestujícím prakticky jedno spojení ve stejné časové poloze dvěma různými druhy dopravy.

  • Zavedení páteřních a obslužných linek

Dnes jezdí často několik souběžných linek, většinou s minimálním vytížením, do jedné spádové obce. Tento způsob je neefektivní a drahý. Nově budou obslužné linky navazovat na páteřní linky. Na obslužné linky budou také nasazeny menší autobusy, které pomohou snížit náklady na veřejnou dopravu.

  • Snížení počtu vozidel

Předchozí princip pomáhá i snížení počtu vozidel v oběhu a počtu řidičů, kterých je kritický nedostatek. Snížení počtu vozidel pomáhá zároveň snižovat náklady na dopravní obslužnost.

  • Rušení nevyužitých spojů

Spoje, které vozí méně než jednoho člověka, jsou zrušeny, případně převedeny na spoje na zavolání. Spoj na zavolání si budou moci cestující objednat přes telefon na krajský dispečink, webový formulář či u řidiče. Číslo naleznou mj. na jízdním řádu. Naopak páteřní trasy jsou posíleny.

490722; 490723; 490731; 490732; 490733; 490734; 490735; 490736; 490737; 490738; 490739; 490740; 490741; 490742; 490743; 490744; 490745; 490746; 490747; 490748; 490749; 490750; 490751; 490752; 490753; 490754; 490755; 490756; 490757; 490758; 490759; 490760; 490761

 

31. 1. 2018

Všechny novinky

© 2023 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl