Úvod Aktuality Informace pro žáky a studenty jak cestovat veřejnou dopravou

Informace pro žáky a studenty jak cestovat veřejnou dopravou

Pro žáky a studenty je zpravidla nejjednodušší mít nahrané předplatné IDP na Plzeňské kartě na pravidelnou trasu domov – škola, ev. v případě častých kroužků i škola – kroužky. Předplatné se pořizuje na jednotlivé zóny po trase.

Co je IDP?

IDP, tedy Integrovaná doprava Plzeňska, je dopravní systém, ve kterém lze u všech do něj zapojených dopravců využívat jeden jízdní doklad – předplatné jízdné IDP nahrané na Plzeňské kartě.

Jaké výhody má využívání předplatného jízdného?

Předplatné jízdné IDP je přestupní jízdné. Cestující, který jej využívá, si nemusí kupovat jízdenky u jednotlivých dopravců, ale prokazuje se u všech pouze Plzeňskou kartou (nebo jinou kartou evidovanou v systému Plzeňské karty, např. Karlovarskou kartou), na kterou se předplatné pro jednotlivé zóny nahrává.

Zjistěte si, zda se Vám předplatné IDP vyplatí: https://www.idpk.cz/cz/tarifni-poradce/

Pro jaké zóny cestující předplatné jízdné potřebuje?

Je několik možností, jak to zjistit:

Co je Plzeňská karta?

Plzeňská karta je bezkontaktní čipová karta, která slouží jako nosič předplatného jízdného IDP a zároveň jako elektronická peněženka. Může sloužit nejen k úhradě jízdného ve vozidlech MHD a příměstských autobusech, ale také k uhrazení parkovného v Plzni, vstupu do ZOO, bazénu apod.

Pozor! Elektronická peněženka nefunguje ve všech autobusech. Je nutné mít u sebe i hotovost k úhradě jízdného!

Kde je možné podat žádost o vydání Plzeňské karty?

 • Zákaznické centrum PMDP, Denisovo nábřeží 12, Plzeň
 • Prodejna PMDP, Klatovská 12, Plzeň
 • Kralovice, Manětín, Bezdružice a další místa v Plzeňském kraji

Co je nutné k získání Plzeňské karty?

 • vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty
 • podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty
 • občanský průkaz (za nezletilé děti musí žádost podat a kartu vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce)
 • průkazová fotografie (je možné nechat se vyfotografovat v Zákaznických centrech PMDP)
 • doklad o nároku na slevu (např. žákovský průkaz (níže nutné náležitosti prokazování)
 • zaplacení manipulačního poplatku dle aktuálního ceníku 

Kde lze dobít Plzeňskou kartu?

 • na prodejních místech Plzeňské karty:
 • Zákaznické centrum PMDP, Denisovo nábřeží 12, Plzeň
 • Prodejna PMDP, Klatovská 12, Plzeň
 • Prodejna ČD - přepážka Plzeňská karta, Plzeň hlavní nádraží
 • Prodejna ČSAD Plzeň, CAN
  • na bankomatech (ATM) České spořitelny
  • přes e-shop Plzeňské karty
  • v označených vozidlech autobusových dopravců (pouze 1 - 123 denní kupony a elektronickou peněženku)

Pozor! Předplatné IDP neplatí ve vlacích Ex na trase Plzeň – Domažlice – Furth im Wald, ve spojích IC Pendolino (Plzeň Jižní Předměstí – Mariánské Lázně) a ve vybraných autobusových dálkových linkách (Domažlice – Plzeň, Plzeň – Praha aj.).

U kterých dopravců lze předplatné jízdné využít?

Do IDP je zapojeno 14 dopravců:

 • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP)
 • ČSAD autobusy Plzeň a.s. (ČSAD)
 • České dráhy, a.s. (ČD)
 • ARRIVA Střední Čechy s.r.o. (ne linky 143442, 143443)
 • Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o.
 • Město Blovice
 • VATRA Bohemia spol. s r.o.
 • ANEXIA BUS s.r.o.
 • GW Train Regio a.s.
 • Pavel Pajer
 • Obec Chanovice
 • Město Kašperské Hory
 • Autobusy Karlovy Vary a.s. (ne linky 481650 a 481232)
 • ČSAD STTRANS a.s.

Přehled linek v IDP

Nejezdí děti pravidelně? Pak budou spíše využívat jednotlivé jízdné dopravců. Každý dopravce si stanovuje ceník individuálně. Je ale možné uplatnit nárok na slevu na jednotlivé jízdné.

Prokazování nároku na slevu

Děti 6 – 15 let

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jednotlivé jízdné neprokazují. Ve vozidle budou se slevou odbaveni bez nutnosti prokazovat svůj věk.

Pro nahrání profilu Dítě a zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu předloží děti při zřízení karty rodný list. Dětem bude na Plzeňskou kartu nahrán slevový profil Dítě do doby dovršení 15 let nebo do doby konce platnosti karty.

Děti v tomto věku mají od září nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň. Nárok prokazují Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem.

Děti 15 – 18 let

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jednotlivé jízdné při koupi jízdenky ve vozidle:

 • úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (občanský průkaz aj.).
 • žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů,
 • studentským průkazem ISIC
 • Plzeňskou kartou s nahraným slevovým CP student nebo IDP 15 - 18.

POZOR Děti ve věku 15 - 18 musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit platný žákovský průkaz, platný průkaz ISIC nebo úředně vydaný platný identifikační osobní doklad (Plzeňská karta s nahraným slevovým nárokem není dostačující).

Pro cestující ve věku od 15 let do 18 let bude v systému Plzeňské karty zaveden nový profil s názvem IDP 15 – 18. Tento profil bude cestujícím ve věku 15 – 18 let aktivován na Plzeňskou kartu do dovršení 18 let cestujícího bez nutnosti, aby cestující musel každý rok prokazovat, že má nárok na slevu. Tento profil bude sloužit pro nahrání zlevněného předplatného jízdného nebo jako průkaz pro prokázání slevy na jednotlivé jízdné při koupi jízdenky ve vozidle. Cestující v tomto věkovém rozhraní může mít nahrán také profil Student, jehož nevýhodou je to, že studenti musí každý školní rok prokazovat nárok na slevu, který je jim nahrán pouze do 30. 9. následujícího školního roku.

Student 18 – 26 let

Zlevněné jízdné je přiznáno žákům a studentům, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí.

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné při nákupu jízdenky se prokazuje:

 • platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů,
 • platným studentským průkazem ISIC
 • Plzeňskou kartou s nahraným slevovým tarifem (CP Student).

Platnost profilu Student je na Plzeňskou kartu aktivována vždy jen do 30. 9. následujícího školního roku, poté musí student prokázat nárok na slevu znovu. Pokud v roce dosáhne 26 let, je mu sleva aktivována jen do dne předcházejícímu dni 26. narozenin.

POZOR Studenti musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit platný žákovský průkaz nebo platný průkaz ISIC.

Slevy jsou poskytovány

 • ve všech vlacích (v osobních i v rychlících a expresech)
 • na všech příměstských autobusových linkách
 • na spojích PMDP ve vnějších zónách

Schéma slev

https://www.idpk.cz/data/folders/narok_slevy_2018_09_01-f2148.pdf

Leták k tarifu IDP

https://www.idpk.cz/cz/tarif-integrovane-dopravy-plzenska-od-1-4-2019/

17. 3. 2020

Všechny aktuality

© 2020 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl