Úvod Jízdní řády Změny provozu Uzavírka Kolinec - Číhaň 1. 3. - cca 30. 6. 2023

Uzavírka Kolinec - Číhaň 1. 3. - cca 30. 6. 2023

  • Od: 01.03 00:00
    Do: 30.06 23:00
  • objížďka / výluka
  • Autobusy
Linka číslo: 430933
  • Plánice,,nám.
  • Plánice,Zdebořice

Popis změny

Z důvodu uzavírky mezi Kolincem a Číhaní dojde v období od 1.3. do cca 30.6.2023 ke změně jízdních řádů v této oblasti.

Po dobu úplné uzavírky pojedou spoje následovně:

Linka 430922:

V úseku Kolinec – Mochtín pojede obousměrně po objízdné trase z Kolince přes Mlázovy, Boříkovy do Mochtína a dále ve své stávající trase.

Zastávky Kolinec,Vlčkovice; Kolinec,Brod; Číhaň,,točna; Číhaň,,rozc.0.4; Plánice,Křížovice,rozc.1.6; Číhaň,Bukovák,u nadjezdu; Mochtín,Bystré; Mochtín,Kocourov; Mochtín,Nový Čestín nebudou linkou 430922 obsluhovány; obsluhu zajistí alternativní spoje na linkách 430933 a 430951.

Vybrané spoje budou minutově upraveny, prodlouženy/zkráceny dle turnusových možností a zajištění přípojových vazeb

Linka 430932:

Spoje 2 a 3 pojedou v odlišné časové poloze z turnusových důvodů

Linka 430933:

Vybrané spoje budou prodlouženy z/do Klatov jako náhrada za spoje linky 430922

Linka 430946:

Spoje 3, 4, 7, 8 budou zrušeny a nahrazeny spoji na lince 430922

Nový pár spojů v trase Kolinec – Hrádek,Čermná a zpět z důvodu dopravy do školy v Kolinci jako náhrada za spoj 430922/7

Linka 430951:

Minutové posuny spojů z důvodu zajištění návazností

Nový dopolední pár spojů jako náhrada za spoje linky 430922

Linka 440462:

Spoje pojedou z Plánice přes Zavlekov, Nalžovské Hory, Zbynice do Hrádku a dále ve stávající trase. Shodně v opačném směru. Vybrané spoje obslouží zastávku Číhaň,,točna jako náhrada za linku 430922.

 

Cestující ze zastávek Mochtín, Nový Čestín – Číhaň, točna (resp. z Plánice), budou muset při cestě z/do Hrádku a Sušice přestupovat v Mochtíně, a je třeba si zakoupit jízdenku až do cílové stanice hned v prvním autobusu kvůli uznání při přestupu.

Cestující ze zastávek v oblasti Číhaň a Plánice do zastávek v Kolinci si musí koupit jízdenku se směrováním „PŘES KLATOVY NEBO SUŠICI“ jinak bude jízdenka po přestupu neplatná.

Zastávka v Kolinci bude obousměrně přesunuta k poště, resp. k domu č.p. 54

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl