Novinky pro cestující

Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2018

Od 1. ledna 2018 budou veřejné dopravě nabízeny nové slevy na jednotlivé jízdné, které zavádí Plzeňský kraj. Vzniknou dvě slevové kategorie: první se slevou 75 % ze základního jízdného, kter...

Posílení provozu linky č. 34 do Třemošné od 27. 1. 2018

S platností od 27. 1. 2018 dojde k následujícím úpravám v provozu linky č. 34. V pracovní dny bude nově prodloužen stávající spoj odjíždějící ze zastávky „Okounová“ v 6:43 na Orlík až do Třemoš...

Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2018

Veřejná linková doprava (autobusy) V roce 2018 jsou stanoveny termíny změn jízdních řádů veřejné linkové (tj. autobusové) dopravy v průběhu jejich platnosti na:  4. 3. 2018  10. 6. 2...

Změny jízdních řádů BUS od 14. 1. 2018

Od 14. ledna 2018 dochází v rámci mimořádné změny jízdních řádů k následujícím změnám: Linka Spoj Změna JŘ 460790 18,12,28,13,9,31 zajedou do nové zastá...

Dlouhodobé přeložení zastávek "U Pietasu" a "Sokolská" (obě směr Lobzy) od 9. 1. 2018

Z důvodu rekonstrukce Dlouhé ulice dojde od 9. 1. 2018 k dlouhodobému přeložení zastávky „U Pietasu“ (směr Lobzy). Zastávka bude pro linky č. 15, 29, 30, N3 a N6 přeložena k náhradnímu nástupi...

Změny na trolejbusových a autobusových linkách od 2. 1. 2018, zahájení odbavování v nové zastávce "Belánka"

Trolejbusy S platností od 2. 1. 2018 pojedou trolejbusové linky dle nových grafikonů. Na základě došlých požadavků dochází k úpravám odjezdů vybraných spojů a intervalů. Současně bude od...

Odklon linky č. 13 na Doubravce ve dnech 14. a 15. 12. 2017

Z důvodu stavebních prací v ulici Na Dlouhých dojde ve dnech 14. a 15. 12. 2017 vždy od cca 08:00 do cca 16:30 k odklonu trolejbusové linky č. 13 z ulice Na Dlouhých. Linka č. 13 bude v uved...

Vánočního, silvestrovský a novoroční provoz 2017/2018 na linkách MHD

Od 23. 12. 2017 bude na všech linkách MHD zahájen prázdninový provoz. Linky č. 10, 37 a školní spoje autobusových linek během vánočních svátků nejedou. Od 2. 1. 2017 bude zahájen plný provo...

Jízdní řády linek č. 21, 36 a úpravy linek č. 22 a 27 od 16. 12. 2017

Od 16. 12. 2017 vstoupí v platnost v souvislosti s udělením nových licencí na linky č. 21 a 36 nové zastávkové jízdní řády těchto linek, rozsah provozu linek se nemění. V rámci této změny bude rov...

Prázdninový provoz linky č. 24 od 16. 12. 2017

S platností od 16. 12. 2017 bude z důvodu zahájení zkouškového období na Západočeské univerzitě zahájen prázdninový provoz na lince č. 24. Zároveň od tohoto data budou spoje linky č. 24 obsluhovat...

© 2023 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl